Aktivnosti

Tokom tranzicionog perioda za sporvođenje odluke o ukidanju dinara, Centralna banka Kosova je sprovela niz aktivnosti kako bi olakšala građanima primjenu Uredbe o gotovinskim operacijama, kao što je otvaranje lincenciranih komercijalnih banaka, postavljanje bankomata, uvođenje telefonske linije za pomoć, olakšavanje uslova za otvaranje banovnih računa i privremene suspenzije tarife CBK-a.

U okviru tromjesečnog plana CBK otvorila je osam filijala lincenciranih komercijalnih banaka.

"Osam (8) filijala/kancelarija finansijskih institucija je licencirano -  kancelarija/filijala banke u Leposaviću i  kancelarija osiguravajućeg društva (neživotna) u Leposaviću, kao i šest kancelarija nebankarskih i mikrofinansijskih institucija: po jedna u Leposaviću, Zvečanu, Štrpcu i Šilovu i dve u Gračanici", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je za tri mjeseca instalirano je 38 bankomata/uređaja za finansijsko samoposluživanje, ostvareno više 350 posjeta i promotivnih aktivnosti (uključujući daljinsko bankarstvo), kao i da je odobreno blizu 11 miliona eura kredita.

"Tokom ovog prelaznog perioda koji je sada završen, CBK je, u okviru finansijske edukacije, organizovala informativnu kampanju, kao što je Priručnik za često postavljana pitanja i odgovore o Uredbi, slanje informativnih SMS poruka, objavljivanje pojašnjenja i saopštenja na vebu i na svim društvenim mrežama CBK-a, na službenim jezicima Kosov", navodi se u saopštenju.

Proširenje pristupa finansijama, finansijsko uključivanje, finansijska edukacija i zaštita potrošača biće, kako tvrde, stalne aktivnosti i obaveze CBK-a na osnovu najboljih evropskih praksi, kao ciljevi Strateškog plana CBK-a, sa fokusom na oblasti koje su dio Plana za olakšavanje implementacije Uredbe.

Ove akcije se preduzimaju pored konstruktivnog angažovanja u olakšavanju mehanizma prenosa sredstava na najefikasniji način građanima Kosova, preko bankovnih računa na osnovu uredbe na snazi.

"Što se tiče borbe protiv falsifikovanog novca i dužne pažnje, CBK nastavlja da ohrabruje građane i kompanije da deponuju svoje kovanice u komercijalne banke i da u što većoj mjeri koriste kartice i druga elektronska plaćanja, kao i da svaku sumnju na pokušaj opticaja novca krivotvorenog od strane falsifikatora prijave nadležnim organima. Takođe, poslovni subjekti se upućuju da kovanice isporučuju samo preko komercijalnih banaka i da izbegavaju nezvanične kanale, kao i da ponude što više mogućnosti za prihvatanje elektronskih plaćanja", poručuju iz CBK.

Izvor: Kosovo Online