Za ostale se ne sjećam

Na sjednici Osnovnog suda u Prištini, u predmetu poznatom kao "Veterani", svjedok Daut Haradinaj, bivši poslanik Skupštine Kosova, nazvao je premijera Albina Kurtija "veteranom prevarantom", prenosi Gazeta blic.

Haradinaj je, odgovarajući na pitanje specijalnog tužioca Valdeta Gashija, pošto je po zakonskoj definiciji utvrđeno da je svako lice koje je zbog svoje djelatnosti kao pripadnik OVK uhapšeno u periodu '97-'99. držano u zatvoru od strane snaga Srbije, da li je postojala takva kategorija lica koja su se prijavila za borbene veterane, rekao: „osim premijera Kurtija, koji je veteran prevarant, ne sjećam ostalih”.

Haradinaj je naveo da članovi vladine komisije nisu bili uključeni ni u jedan od formulara koje su popunjavali kandidati za veterane ili učesnike, prenosi Zakletva za pravdu.

Prema njegovim riječima, odgovorni su bili na drugom i trećem nivou komandira četa i vodova.

„Ja lično (nosim) odgovornost komandanta brigade. Sa cjelokupne liste prijavljenih, 24 su isključena jer nisu učestvovali u ratu, dok su ostali kolektivno potvrdili da su bili vojnici Oslobodilačke vojske Kosova“, rekao je Haradinaj.

On je rekao da je od boraca koji su učestvovali 24. marta 1998. godine u Dečanima ranjeno 1.264, dok je ubijeno 166 osoba.

„Komisija nije prihvatila nijedan obrazac ako nije imao potpise rukovodstva jedinica, razgovaramo na lokalnom nivou, što je u nadležnosti komandanta lokalnog štaba, komandira voda, načelnika logistike, načelnika vojne policije i svako je u svom sektoru preuzeo odgovornost za ono što mu pripada. To čini sve odgovornim za ono što su napisali i skida odgovornost sa vladine komisije”, rekao je Haradinaj.

On je rekao da, s obzirom da je riječ o obimnom procesu, može doći do propusta ili zloupotreba u slučajevima ograničenja za pojedince.

„Ali za ovu situaciju imamo lokalne jedinice koje se bave određenim malverzacijama i moj stav je bio da institucije rade svoj posao, gdje su malverzacije rađene na nižim nivoima, ali ne na vladinim komisijama“, rekao je Haradinaj.

Dalje, rekao je da ne samo Agim Çeku, već nijedan predsjednik ili član komisije nije bio u mogućnosti da interveniše na nivou lokalnih lidera.

Haradinaj je rekao da nije tačno da je potpisao bilo koji formular, ali da je indirektno inoviran od prvog dana do okončanja procesa. On je rekao da je komandant brigade u potpunosti organizovao rad struktura za prijavu podnosilaca zahteva i da je sve u tom pravcu njegova lična odgovornost kao komande područja, 131. brigade, tačnije regiona Dečana.

Dalje, Haradinaj je rekao da je u redovima OVK zaposleno na desetine maloljetnika koji su služili u logistici, održavanju zgrada ili u kuhinji.

"Ja sam lično jedan od veterana koji su bili mlađi od 18 godina aktivni u ratu", rekao je on.

U ovom slučaju, bivši premijer Agim Çeku, bivši ministar odbrane Rustem Berisha, kao i bivši poslanici Shkumbin Demalijaj, Nuredin Lushtaku, Sadik Halitjaha, Kele Gashi, Shukri Buja, Ahmet Daku, Faik Fazliu, Smajl Elezaj, Fadil Shurdaj i Xhavit Jashari optuženi su za zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: Kosovo Online/Gazetablic