Dodatne mjere

Centralna banka Kosova preduzeće dodatne mjere u naredna tri mjeseca kako bi obezbjedio prelazni period za sprovođenje uredbe o gotovinskim operacijama, saopštila je ta institucija.

Prva mjera je uvođenje besplatne telefonske linije (0800-222-55), e-maila za žalbe, kao i namenskog "Viber" broja.

Jedna od mjera predviđa i pojednostavljene uslove za otvaranje računa u banci, u konkretnim slučajevima u opštinama sa srpskom većinom, posebno u četiri opštine na sjeveru, uz mogućnost kompletiranja dokumenata (dokaz o adresi) nakon otvaranja i aktiviranja računa.

"Ukidanje takse od strane CBK za plaćanje računa institucijama koje nisu banke, sa naglaskom na mjenjačnice, da bi se podstaklo otvaranje kancelarija u kosovskim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, sa naglaskom na četiri opštine na sjeveru. Proširivanje prisustva bankarskih i nebankarskih institucija za pokrivanje područja na sjeveru zemlje sa dodatnim ekspoziturama i povećanje pružanja finansijskih usluga u opštinama na severu zemlje", navodi se u saopštenju Centralne banke Kosova.

Ističu da je olakšavanje komercijalnim bankama da pružaju bankarske usluge i mobilno bankarstvo u svakoj od četiri opštine na sjeveru, organizovano u cilju da što bliže bude građanima.

"To je jedna od najnovih mjera CBK, kao i postavljanje nekoliko bankomata kao i drugih uređaja za elektronsko plaćanje (POS) ili finansijske samousluge. Olakšavanje procesa za konvertovanje dinara u euro, od licenciranih institucija i menjačnica. Nastavak pojačane promotivne aktivnosti, sa personalizovanim i ujednostavljenim materijalima, video porukama, kao i finansijskom edukacijom. Povećanje pristupa finansijama, i povećanje kreditiranja i drugih finansijskih paketa. Razmatranje uslova konverzije sa preferencijalnim kursevima prilikom prijema sredstava i podizanja na bankomatima (ATM) sa međunarodnim karticama izdatim van Kosova", navodi se i naglašava da su to najnovije mjere koje je CBK donela nakon što je na snagu stupila uredba koja predviđa euro kao jedinu valutu na Kosovu.

Iz Centralne banke Kosova, danas su saopštili, da se ove akcije preduzimaju pored konstruktivnog angažovanja, na omogućavanju mehanizma prenosa sredstava na najefikasniji način iz Srbije do Kosova, preko bankarskih računa i već poznatih modela, predstavljenih u pismu prijedloga CBK-a, sa spremnošću da se razmotri bilo koja opcija.

"Ovaj plan doprinosi građanima, posebno onima sa ograničenim pristupom finansijama i finansijskim uslugama i omogućava povećanje pristupa sigurnim finansijama preko banaka i mjenjačnica, finansijsku inkluziju i njihovu zaštitu od nezdravih finansijskih aktivnosti, kao kontinuirano angažovanje CBK-a zasnovano na najboljim evropskim praksama", zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Kosovo Online