Traži se hitno povlačenje!

Vlada Kosova je saopštenjem poručila da sa pažnjom i budnošću prati najnovija dešavanja u vezi kretanja vojnih jedinica Oružanih snaga Srbije u pravcu granične linije sa Republikom Kosovo.

Vlada Republike Kosovo sa pažnjom i budnošću prati najnovija dešavanja u vezi kretanja vojnih jedinica Oružanih snaga Srbije u pravcu granične linije sa Republikom Kosovo.

Pokreti srpske vojske vršeni su iz tri različita pravca; jedinice Druge brigade Vojske Srbije krenule su iz pravca Raške ka sjevernoj granici naše zemlje; jedinice Treće brigade Vojske Srbije krenule su iz regiona Niša ka sjeveroistočnoj granici naše zemlje, a jedinice Četvrte brigade krenule su iz regiona Vranja ka istočnoj granici Republike Kosovo.

Vojne jedinice Vojske Srbije juče su rasporedile svoje vojne i žandarmerijske kapacitete u 48 isturenih operativnih baza, koje se nalaze uz graničnu liniju sa Republikom Kosovo, nekoliko kilometara duboko u teritoriju Srbije. Ovo raspoređivanje takođe uključuje raspoređivanje protivvazdušnih sistema i teške artiljerije.

Mnogo puta smo iznosili zabrinutost zbog postojanja ovih 48 prednjih baza srpske vojske i žandarmerije i isticali već dokazanu činjenicu da ove baze služe kao podrška mogućoj vojnoj agresiji na Republiku Kosovo.

Vlada Republike Kosovo je u stalnom kontaktu sa SAD i zemljama EU u vezi sa ovom ozbiljnom pretnjom iz Srbije i reakcija SAD na ovaj agresivni pristup Srbije bila je trenutna i direktna.

Pozivamo predsjednika Vučića i institucije Srbije da odmah povuku sve vojne trupe sa granične linije sa Kosovom i da zatvore i demilitarizuju 28 isturenih vojnih baza i 20 baza žandarmerije koje predstavljaju trajnu prijetnju našoj zemlji.

Nakon neuspjeha oružanog napada sa paravojnim formacijama na čelu sa Milanom Radoičićem, pohod i razmještanje srpskih vojnih trupa duž granice sa Kosovom je sljedeći korak institucija Srbije da ugroze teritorijalni integritet naše zemlje, ali i međunarodne vojno prisustvo u Republici Kosovo.

Institucije Republike Kosovo, u koordinaciji sa međunarodnim partnerima, odlučnije su nego ikada da zaštite teritorijalni integritet, očuvaju suverenitet, ustavni poredak, javni red i živote građana naše zemlje.