Pad od preko 30%

Od školske 2008/09 do prethodne 2021/22, Kosovo ima oko 130 hiljada učenika manje, što predstavlja pad od preko 30%.

U istraživanju Instituta GAP, koji je obrađivao statistiku Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija za opštine, vidi se da postoje opštine poput Kamenice ili Junika, gdje je 50% pad broja učenika za 14 godina.

Prema mišljenju stručnjaka za obrazovanje, smanjenje broja učenika, posebno u ruralnim područjima, rizikuje zatvaranje mnogih škola. Da se to ne bi dogodilo, prema riječima Rinora Qehaje, trebalo bi uraditi statističku analizu o broju učenika u opštinama.

„Trebalo bi uraditi statističku analizu, koji je realan broj učenika u odnosu na broj nastavnika, i na osnovu toga izraditi državnu strategiju koja će uticati na sve opštine, a koja bi podstakla unutrašnju reorganizaciju u svim opštinama, ali i za postavljanje realnih politika bilo u zapošljavanju ili kapitalnim investicijama u infrastrukturu”, rekao je Rinor Qehaja iz instituta EDD GUARD.

Iako je broj učenika značajno smanjen i trend pada nastavlja, broj obrazovnog osoblja je manje-više isti. Salie Gajtani, stručnjak za obrazovanje, kaže da treba biti oprezan sa ulaganjima u budućnosti.

„Vlada treba da vodi računa o pravilnoj izradi obrazovnih politika, kako ne bismo došli u situaciju da broj nastavnika bude u nekoj proporciji sa brojem učenika. Stoga je potrebna bliska saradnja Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija i opštinskih direktorijata obrazovanja, na način da ne bude pogrešnih ulaganja, u izgradnju škola koje imaju tendenciju da ostanu prazne, ili zapošljavanje novih nastavnika u školama u kojima je smanjen broj učenika”, rekla je Gajtani.

Prekomerno obrazovno osoblje u nekim opštinama je problem sa kojim se susrećemo već neko vrijeme i koji se pominje u izvještajima i prihvata od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija. Međutim, do sada nije bilo konkretnih inicijativa za njihovu prekvalifikaciju, prijevremeno penzionisanje ili bilo koji drugi izbor.

Izvor: Demokratia.com