Siromaštvo!

Na Kosovu je tokom aprila mjeseca 21.127 porodica sa ukupno 83.811 članova koristila šemu socijalne pomoći, dok su 3.054 porodice korisnici materijalne podrške porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju, rezultati su Agencije za statistiku, prenosi Teve1.

Opština Južna Mitrovica je i dalje opština sa najviše porodica pod socijalnom pomoći, a u aprilu mjesecu iz te opštine zabilježeno je 2.076 porodica koje primaju socijalnu pomoći.

Prema podacima Agencije za statistiku, na Kosovu je i 143.522 korisnika osnovne starosne penzije, 48.625 njih se finansira iz programa starosnih penzija, dok u programu za ratne veterane ima 36.780 korisnika, a u penzionom sistemu za osobe sa invaliditetom je 18.094 ljudi.

Prema izvještaju Agencije o statistici socijalnog staranja, tokom meseca aprila 2023. godine, troje djece je napušteno.

Izvor: Kosovo online/Teve 1