Uticaj na bezbjednost u regionu

Bivši generalni inspektor u OAK Burim Ramadani govorio je o svojoj inicijativi da informiše, istakne aktivnost Ruskog špijunskog centra u Srbiji, koja utiče na bezbjednost u Srbiji i regionu.

On je ukratko govorio o svojoj inicijativi sa dvojicom profesionalaca iz oblasti tehnologije koja je omogućila da se kroz video zapise u elementarnim podacima na dva jezika, engleskom i albanskom, za stranu publiku podigne svijest o opasnosti koja može doći regionu kroz Srbiju, što pokazuje namjere Rusije da destabilizuje region i šire.

"Naš cilj je da dokumentujemo Zapadu ko je ruska maša ovdje na Balkanu“, rekao je Ramadani u emisiji Info plus na RTK.

On je dalje pojasnio da je za nas prioritetno pitanje odnos prema Srbiji, dok je za Zapad glavno pitanje bezbjednost na širem planu, kao što je rat u Ukrajini.

S tim u vezi, Ramadani je dodao da bi skretanje pažnje na Ukrajinu za situaciju na Balkanu, a posebno na Kosovu, imalo veoma negativan uticaj na bezbjednost.

„Važno je još jednom skrenuti pažnju na pitanje Kosova u međunarodnim krugovima, kroz kampanju javne diplomatije“, izjavio je Ramadani.

S tim u vezi, Ramadani je pojasnio da je ova institucija, iako se zove humanitarna, razumljivo da nema veze sa ovim pitanjem, jer je, kao što je poznato, tu instituciju osnovao aktuelni ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu.

„Srbija je Rusiji obezbjedila i bezbjednosnu bazu podataka, što u velikoj mjeri utiče na bezbjednost drugih zemalja u regionu“, izjavio je Ramadani.

On je dalje istakao da je neophodno da zemlje regiona, koje su i članice NATO-a i preko EU, zatraže od Srbije da zatvori ruski špijunski centar u Nišu.

Vezano s tim, Ramdani je rekao da bi bilo moguće krenuti sa Kosova i biti prihvaćen od strane drugih zemalja u regionu, jer postoje zajedničke brige za bezbjednost regiona.

„Prioritet nacionalne bezbjednosti za institucije zemlje mora ostati najvažniji. Postoje faze kada Kosovo treba da bude aktivnije, zajedno sa zemljama regiona, kako bi nivo bezbjednosti bio zadovoljavajući”, rekao je, između ostalog, Ramadani.

Prema njegovim riječima, ruski špijunski centar u Nišu je takođe uticao na bezbjednost zemlje, u severnim opštinama Kosova.

U međuvremenu, učešće KBS u NATO vježbama, Ramadani je ocjenio kao veoma važno, prvo, vojska Kosova ovom aktivnošću dokazuje da je spremna i da obezbjedi bezbjednost. Dok je još jedan važan element za KBS podizanje nivoa koji se odnosi na vojnu interakciju između vojski, kao što su: komunikacija, procedure, standardi, itd., što omogućava KBS-u da učestvuje u bilo kojoj drugoj zemlji zajedno sa drugim NATO armijama. Dok je druga korist od KBS-a to što pješadija dobija validnost od NATO-a.

"Ovako KBS prelazi u drugu fazu napredovanja u vojsci od NATO-a“, napomenuo je Ramadani i dodao da rukovodstvo bezbjednosnih institucija treba da nastavi bilateralnu saradnju sa SAD, ali i multilateralno, sa drugim zemljama NATO-a.

Zakletva novih gradonačelnika na sjeveru zemlje

Početak polaganja zakletve gradonačelnika Sjeverne Mitrovice takođe može biti svojevrsni test, ali nije neophodno da svi gradonačelnici polože zakletvu istog dana, već treba paziti da im ne prođe zakonski rok zakletve za načelnike opština, da u protivnom mogu izgubiti mandat i ponovo izaći na izbore.

Ramadani je dalje rekao da treba voditi računa da se ne izazivaju nepotrebni incidenti i da se primjenjuju zakoni Ustava Kosova.

„Važno je da Kosovo podstakne srpsku zajednicu da učestvuje u institucijama zemlje“, izjavio je Ramadani.

Kada je riječ o zakletvi gradonačelnika u sjevernim opštinama, Ramadani je rekao da je važna zakletva, a ne Skupština, i dodao da Srbe iz lokalnih institucija nije uklonilo Kosovo, niti Policija Kosova, već Vučić, Dačić, itd.

"Kosovske institucije moraju da budu oprezne u odnosu na međunarodne, da pažnja ne ode negdje drugdje, bilo u Srbiji ili negde drugde, iako su sposobne da rade svoj posao, ali to je i političko pitanje“, rekao je na kraju Ramadani.