Predstavnik Britanije

Predstavnik Velike Britanije u Savetu Evrope John Howell izjavio je da je Kosovo je veoma blizu da postane punopravni član te organizacije i da je neophodno lobiranje kod onih država koje su rezervisanije po tom pitanju.

Howell kaže da je Velika Britanija snažno podržala Kosovo da postane dio Savjeta Evrope.

"Više od 30 zemalja je glasalo i podržava zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Evrope. Mislim da će Kosovo za kratko vrijeme postati punopravni član Savjeta Evrope. Veoma sam optimističan po ovom pitanju. Treba da znate da Ujedinjeno Kraljevstvo snažno podržava Kosovo na ovom važnom putu. Sada je na Kosovu da uradi svoj dio posla, da lobira kod onih država koje su rezervisanije po tom pitanju", rekao je Howell.

Howell kaže da Srbija mora da poštuje sporazume postignute sa Kosovom.

"Srbija mora da poštuje sporazume i da ne spriječava Kosovo da uđe u Savjet Evrope. U ovoj situaciji to ne bi koristilo samo Kosovu, već i Srbiji, jer bi to omogućilo bolju komunikaciju između svih država članica Savjeta. Srbija tu nema šta da izgubi, jer svi imaju koristi od toga što su ravnopravni članovi Evropskog suda za ljudska prava i podležu konvenciji", ističe Howell.