Prema anketi koju je među građanima Kosova sproveo Međunarodni republikanski institut (IRI), 85 odsto ispitanika Srbiju vidi kao najveću političku pretnju, a 79 odsto njih smatra da za dobijanje priznanja od Srbije Kosovo ne treba da napravi nikakav ustupak.

Odmah iza Srbije, kao sljedeća najveća politička pretnja po Kosovo, percipira se Rusija, što smatra 84 odsto ispitanika, a slijedi Kina sa 47 odsto i Crna Gora sa 22 odsto.

Na pitanje koje bi ustupke Kosovo trebalo da učini da bi od Srbije dobiilo priznanje, 79 odsto anketiranih odgovorilo je nikakve, sedam odsto misli da bi trebalo da bude prihvaćeno implicitno priznanje, a svega pet odsto smatra da taj ustupak treba da bude formiranje monoetničkog udruženja srpskih opština (ZSO).

Upitani kada očekuju da će Kosovo da normalizuje odnose sa Srbijom, ako će ikada, najviše anketiranih, njih 44 odsto, smatra da će se to dogoditi u narednih pet godina, 14 procenata smatra da će se to dogoditi u roku od šest do 10 godina, a 11 odsto da se to neće nikada doogoditi.  

Albaniju i Ameriku 93 odsto ispitanika vidi kao najvažnije političke partnere Kosova, zatim Njemačku sa 92 odsto i Tursku sa 84 procenta.

Na skoro istom nivou, SAD sa 93 odsto i Albanija sa 92 odsto su viđene kao najvažniji ekonomski partneri, a slijede Evropska unija (92 odsto), Turska (88 procenata) i Sjeverna Makedonija (70 procenata).

O Americi 90 odsto ispitanika ima najpozitivnije mišljenje, slijede Njemačka sa 88 odsto i Albanija sa 86, pa Velika Britanija (84 procenata), Evropska unija (77 odsto) i Turska (68 procenata).

Za ulazak Kosova u NATO glasalo bi 95 odsto anketiranih, a isti procenat bi glasao i za članstvo u Evropskoj uniji.

IRI je naveo da je istraživanje sprovedeno krajem februara i početkom marta ove godine, kada je anketirano 1.200 stanovnika u različitim opštinama Kosova, uključujući i neke u kojiima žive Srbi.