Potparol PS SE

Potparol Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PS SE) Francesc Ferrer izjavio je za Klan Kosova da će biti potebno najmanje još dvije godine do članstva Kosova u toj organizaciji.

Ferrer je rekao da će Odbor za politička pitanja i demokratiju pri Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE) imenovati izvestioca za Kosovo, koji u roku od dvije godine mora da podnese izvještaj odboru na raspravu i odobrenje.

"Komitet za politička pitanja i demokratiju, mora da imenuje izvestioca za ovo pitanje na nekom budućem sastanku, sljedeći će se održati od 19 do 23. juna u Strazburu. Zatim, izvestilac ima dvije godine od svog imenovanja da podnese izvještaj komisiji na raspravu i usvajanje", rekao je Ferrer.

Podsjeća da je Biro Parlamentarne skupštine SE 28. aprila uputio zahtjev Kosova za članstvo Odboru za politička pitanja i demokratiju.

S druge strane, on je naglasio da će Biro imenovati dva pravnika koji će pripremiti izvještaj o Kosovu kako bi se videla kompatibilnost pravnog sistema zemlje sa standardima Savjeta Evrope.

"Biro će na svom sljedećem sastanku 25. maja u Rigi imenovati dva istaknuta pravnika koji će pripremiti izvještaj o usklađenosti pravnog sistema podnosioca zahtjeva, u ovom slučaju Kosova, sa standardima Savjeta Evrope, u skladu sa ustaljenom praksom PSSE, o čemu će voditi računa i izvestilac Komiteta za politička pitanja i demokratiju", naveo je Ferrer.

Kosovo je podnelo zahtjev za članstvo u Savjetu Evrope 12. maja 2022.

Izvor: Kosovo Online/Klan Kosova