Kažnjen

Regulatorna kancelrija za energetiku Kosova (RUE) kaznila je Kosovsku energetsku korporaciiju (KEK), zbog toga što je uzimala električnu energiju od Elektroenergetske korporacije Albanije na osnovu ugovora o pomoći, a zatim je prodavala na slobodnom tržištu.

KEK je time prekršio sporazum koji je potpisao sa Elektroenergetskom korporacijom Albanije o razmjeni i skladištenju električne energije.

RUE je utvrdila da je KEK tražio struju od KESH čak i kada za time nije bilo potrebe, nakon čega je dobijena struja ponuđena na slobodnom tržištu.

Za taj prekršaj i nekoliko drugih, KEK je kažnjen sa 3,2 miliona eura.

"KEK je tražio energiju od KESH čak i kada nije bilo potrebe i ona je ponuđena na slobodnom tržištu. Takav postupak je u suprotnosti sa članom 1. Sporazuma o razmeni i skladištenju električne energije između Albanske elektroenergetske korporacije (KESH) i Kosovske energetske korporacije (KEK)“, navodi se u Izvještaju o praćenju RUE.

Izvještaj RUE uključuje i druge prekršaje, koji su uticali na izricanje kazne od 3,2 miliona eura.

Prema izvještaju, KEK je trgovao i nastavlja da trguje električnom energijom sa kompanijama koje nisu licencirane od strane kosovskih vlasti, kao što je kompanija "Holding Slovenske elektrarne d.o.o."

"U vezi sa ovim, RUE je više puta reagovao i zvaničnim pismom, gdje se od KEK traži da postupi u skladu sa zakonskim obavezama i da obustavi aktivnost trgovine električnom energijom sa nelicenciranim preduzećima" navodi se u izvještaju.

RUE je utvrdio i nepravilnosti na licitacijama za prodaju električne energije.

Jedan od nalaza je da je KEK ponavljao postupke prodaje električne energije, čak i u slučajevima kada je bilo validnih ponuda, kao i da prilikom odabira pobjedničkih ponuda nije u svim slučajevima koristio isti standard selekcije.

"KEK nije odobrio internu proceduru na osnovu njegove uloge na tržištu, što znači da je promet električne energije bez internog postupka u suprotnosti sa Procedurom trgovanja električnom energijom. KEK je ponovio proces dodavanja električne energije čak i u slučajevima kada su postojale validne ponude. Tokom izbora pobjedničkih ponuda, KEK nije koristio isti standard selekcije u svim slučajevima. Potpisivanjem pojedinačnih ugovora sa kompanijama čije filijale nisu licencirane na Kosovu, KEK nije delovao u skladu sa Zakonom o energetskom regulatoru i Zakonom o električnoj energiji", piše u nalazu RUE.