Asocijacija

Ekspert za međunarodne odnose Seb Bytyqi smatra da je za Kosovo pogodan hrvatski model o zaštiti prava manjina, dodajući da bi on garantovao da na Kosovu neće biti Republike Srpske.

"To je prikladan model jer učestvuju i opštine ne samo sa srpskom većinom, to ima više smisla, jer daje mogućnost svim građanima da imaju koristi od Zajednice. To je izvesna garancija da neće biti mini-srpske republike koja cilja na podjelu“, rekao je Bytyqi.

On je dodao da se najveći dio pregovora Kosova i Srbije odnosi na prirodu ZSO, a da je nacrt koji je predložio Upravljački tim "neprihvatljiv za sve osim za Beograd".

"Imamo novu situaciju, gdje Upravljačkii tim više ne postoji. Sve počinje od nule jer će se o svakoj tački i zarezu svakog budućeg nacrta morati pregovarati. Imaćemo dosta teške pregovore o prirodi nacrta statuta, istakao je Bytyqi.

Smatra da će za postizanje sporazuma biti potreban pritisak SAD na obje strane.

"Da bi se postigao ovaj dogovor, potrebna je intervencija SAD i pritisak na dvije strane, a da bi se postigao još jedan dogovor o tome kako sprovesti Ohridski aneks, mora da postoji pritisak spolja. Ako postoji pritisak na obje strane, može doći do približavanja, ali ako postoji pritisak samo na jednu stranu, na primjer Kosovo, da se formira Zajednica bez sprovođenja ostalih tačaka sporazuma, to naravno neće uspjeti. Ako postoji veća posvećenost međunarodne zajednice, može doći do usklađivanja i možemo imati kompromis sličan Udruženju u Hrvatskoj”, zaključio je Bytyqi.