Najviše u Njemačkoj i Švicarskoj

Broj kosovskih državljana koji žive u inostranstvu, prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku Kosova, iznosi preko 850 hiljada, piše albinfo.ch.

Najveći broj njih koncentrisan je u Njemačkoj i Švicarskoj.

Ali da li je ovaj broj stvaran?

Zapravo, takva brojka ostavlja mnogo prostora za debatu. Na osnovu podataka, broj stanovnika Kosova, emigranata i onih koji su porijeklom sa Kosova, procjenjuje se na 850.000 stanovnika.

Prvo mjesto na ovoj listi zauzima Njemačka, koja prema ovim podacima ima blizu 200 hiljada Kosovara, a slijedi je Švicarska sa blizu 150 hiljada. Isto tako, Italija, Slovenija i Austrija su ostale zemlje u kojima je broj Kosovara visok.

Privreda Kosova nastavlja da ima veliku zavisnost od doznaka građana Kosova koji žive i rade u različitim zemljama svijeta. Ova sredstva su tokom godina imali važnu ulogu u ekonomiji Kosova, promovišući ekonomski rast i obezbjeđujući dodatni prihod za porodice sa nižim prihodima.