Pravila!

Građani Kosova, tokom putovanja bez viza u šengenskoj zoni, moraju ispuniti nekoliko uslova, koji uključuju:

a) biti opremljen biometrijskim pasošem.

b) izjaviti svrhu putovanja i predočiti službeniku granične kontrole dokumenta koja opravdavaju svrhu i uslove boravka. Kada se na granici prijavi da se putuje zbog turizma, na odmor, nezavisno od prijema ili pratnje druge osobe, državljanina ili rezidenta te zemlje itd., hotelska rezervacija, povratna karta (ako se putuje avionom, prevoznim sredstvom ili vodenim transportom) kao i novac koji ima kod sebe.

Kada se konstatuje da putuje radi različitih aktivnosti, predočava se dokumentacija o djelatnosti za koju je lice pozvano.

Kada se konstatuje da se putuje iz zdravstvenih razloga, daje se preporuka kosovske zdravstvene ustanove kao i potvrda zdravstvene ustanove u koju će se ići.

Kada se izjasni da se putuje u posjetu rođaku, mora se dati podatak o podacima domaćina, njegovoj adresi, broj telefona, itd.

Postoje zemlje u kojima je kao uvjerljiv dokument za granične vlasti i poziv porodice domaćina koji mogu potpisati opštinske vlasti. Ovo je uglavnom potrebno u onim slučajevima kada se sumnja u posjetiteljevu svrhu putovanja.

U svim slučajevima građanin mora imati:

Zdravstveno osiguranje (za period boravka) neophodna dokumentacija za automobil, ako se putuje automobilom (međunarodna vozačka dozvola, međunarodna dozvola i zelena karta - međunarodno osiguranje automobila).

Sredstva putovanja (avionske karte, trajekt, itd.)

Sredstva za život tokom boravka u šengenskom području

Državljanin mora imati dovoljna sredstva za život, kako za predviđeni period boravka, tako i za povratak u zemlju porijekla ili tranzit u treću zemlju u kojoj je siguran da će biti prihvaćen, ili je u mogućnosti da takva sredstva dobije na zakonit način. Ali koliko je ovo? Različite zemlje su postavile različite iznose. Otprilike, ovaj iznos ne prelazi 50 eura dnevno, kada građanin ima rezervaciju hotela.

c) Građanin se ne smije pojaviti na spiskovima lica koja predstavljaju prijetnju za red, javno zdravlje ili unutrašnja sigurnost.

d) Ime ovog državljanina ne bi trebalo da se nalazi među imenima osoba kojima je izrečena zabrana ulaska, čak ni u jednoj od navedenih zemalja.

Ako je za bilo kojeg građanina od strane graničnih upravnih ili pravosudnih organa čak i jedne od zemalja šengenskog prostora donesena odluka da mu se zabrani ulazak u tu zemlju, a ta informacija je unesena u sistem SIS, ta osoba ne može i neće joj biti dozvoljen ulazak u bilo koju od ovih zemalja; pa će biti vraćen, po dolasku na granični prelaz prve zemlje šengenskog prostora. Odluke o zabrani ulaska su u nadležnosti ovih organa.

Ove odluke se donose za slučajeve definisane Šengenskim kodeksom, a to su:

Kada je lice osuđeno za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje 1 godine.

Kada je lice podvrgnuto nalogu za uklanjanje, prisilno udaljenje (deportacija, povratak ili protjerivanje), koje se uglavnom odnose na slučajeve nezakonitog boravka.

Kada postoje dokazi da je osoba uključena u kriminalne aktivnosti ili jasni dokazi da to namjerava učiniti.

Takve odluke se, u svim slučajevima, pismeno saopštavaju zainteresovanim stranama. I ova mjera se ne ukida automatski na kraju ovog perioda. Kad god građani, kada završe ovaj višegodišnji kazneni rok, moraju na osnovu donijete odluke i uz pomoć advokata tražiti od nadležnih državnih organa da se mjera pritvora ukloni iz sistema SIS-a.

U posebnim slučajevima, kada se uoče administrativni zastoji i dokumentacija građana je uredna, MIP preko diplomatskog predstavništva može zatražiti informacije od nadležnih organa dotične zemlje, kako bi se razjasnila i olakšala situacija državljana Kosova.

e) Za maloljetnike, ako nisu u pratnji oba roditelja, potrebno je da poštuju uslove kretanja prema domaćim i međunarodnim zakonima.

Podsjetnik:

Svaki putnik treba da ima na umu da:

Granične vlasti država članica šengenskog prostora imaju pravo da odbiju ulazak lica koja ne ispunjavaju ove uslove i konačno odluče da li će dozvoliti ulazak u šengenski prostor.