Cijene artikala proizvedenih na Kosovu veće su od cijena uvezenih proizvoda, pa je Privredna komora Kosova pozvala nadležne institucije da izvrše analizu tržišta kako bi se ova pojava spriječila.

Predsjednik Udruženja proizvođača Berat Mustafa optužio je trgovce koji, prema njegovim riječima, jednostrano određuju maržu.

“Analize koje radimo pokazuju da domaći proizvođači nikada nisu podigli cijene. Cijene domaćih proizvođača su uvijek konkurentnije od proizvoda koji dolaze iz uvoza...", rekao je Mustafa.

Vlasnik jednog od lokalnih preduzeća na Kosovu, Shaqir Palushi, kaže da ni na koji način domaći proizvod ne treba da ima višu cijenu od uvoznog.

"Jedan od faktora koji dovode do povećanja cijena je to što su lokalni proizvođači, mali proizvođači, podigli cijene svojih proizvoda, za razliku od kompanija koje su dio međunarodnih korporacija i imaju konsolidovano tržište i proizvodnju", pojašnjava Palushi.

Međutim, ukazuje da potrošače nije briga da li ste veliki ili mali proizvođač, već im je stalo da cijena bude konkurentna.

"To ni na koji način ne čini da proizvod koji se pravi u zemlji bude skuplji od uvezenog, tim više ako su u pitanju kompanije koje su renomirane i sa provjerenim proizvodima i kvalitetom”, rekao je Palushi.

Zato zahtjeva više provera inspekcije na tržištu, jer ima slučajeva da trgovci zloupotrebljavaju i normalnu cijenu i maržu.

"Postoje slučajevi kada trgovci zloupotrebljavaju čak i normalnu cijenu i maržu i smatram da bi to trebalo više kontrolisati od strane Tržišne inspekcije kako se to ne bi zloupotrebljavalo, posebno u ovom kriznom vremenu gdje je pogođen džep potrošača", dodao je Palushi.

Predsjednik Privredne komore Kosova Lulzim Rafuna kazao je da će zatražiti od Vlade Kosova podršku lokalnim kompanijama i pozvao nadležne institucije da izvrše analizu tržišta, kako bi uticali na smanjenje cijena proizvoda.

"Institucije moraju napraviti analizu i vidjeti gdje i kako mogu doprineti da bi preduzele akciju fiskalne politike, bilo da smanje porez, u ovom slučaju PDV na sirovine, gdje je to izvodljivo ili da vide drugu mogućnost subvencionisanja kredita kamatne stope za proizvođače, ne samo za izvoz već i za robu koja se proizvodi za naše tržište, kako bi taj proizvod izdržao konkurenciju uvezenog, koji se subvencioniše na različite načine od zemlji u kojoj se proizvodi", rekao je Rafuna.

Domaći proizvodi ostaju u "senci" uvoznih proizvoda. Potrošnja proizvoda "Made in Kosovo“ na lokalnom tržištu, uprkos činjenici da je porasla posljednjih godina, i dalje ostaje niska.

Mustafa zato poziva vladu da se više posveti ekonomskom razvoju Kosova.

"To pitanje ostaje u rukama Vlade. Moramo preći na ekonomsku sferu i moramo da se posvetimo ekonomskom razvoju zemlje, uglavnom fokusirajući se na poljoprivredu i proizvodnju, kao jedine snage tog razvoja", rekao je Mustafa.