Obezbjediti progresivnost

Vlada Kosova je saopštila da je ovog petka usvojila Nacrt zakona za izmenu i dopunu Zakona o porezu na nepokretnu imovinu.

„Svrha ovog zakona je da se obezbjedi progresivnost poreske stope, poresko oslobođenje za primarno stambeno i poljoprivredno zemljište, poreska amnestija za poresku 2023. godinu i restriktivna pravila za primenu poreske obaveze i kamate“, navodi se u saopštenju.

Navodi se i da je Vlada dala saglasnost na još tri odluke.

„Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke Vlade br. 03/111 od 7. decembra 2022. godine. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke Vlade br. 01/23 od 08.04.2020.- Odluka o davanju saglasnosti na Nacionalni program za evropske integracije 2023-2027“, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju, program je glavni strateški dokument Republike Kosovo za sprovođenje reforme za integraciju u Evropsku uniju, orijentisan na usvajanje pravnih tekovina EU u nacionalnom zakonodavstvu i njegovu primjenu.