Dio dogovora u Ohridu

Šef Komisije za nestala lica Vlade Kosova Andin Hoti rekao je da će termin "prisilno nestala lica" biti uključen u Deklaraciju o nestalim osobama koja je dio dogovora u Ohridu, prenosi Koha.

"Izraz 'prisilno nestala lica' uvršten je u Deklaraciju, koja, osim toga, uključuje i dobijanje povjerljivih podataka iz Srbije, kao i dostojanstveno postupanje prema prisilno nestalim osobama. Očekujemo da će ova Deklaracija postati obavezjuća za obe strane, uz garanciju EU“, rekao je Hoti.

On je dodao da "Srbija kontinuirano odbija da prihvati dogovor o nestalima više od godinu dana".

"Kao što je i predviđeno u aneksu, ovo pitanje je jedino koje se treba hitno riješiti, u roku od 30 dana bi trebalo da se formira zajednički odbor za praćenje. Razmotrićemo i mogućnost potpisivanja Deklaracije o nestalim licima", rekao je Hoti.

Hoti je naveo da postoje i drugi zahtjevi, koje je, zbog odbijanja Srbije, bilo nemoguće uvrstiti u sporazum.

"Zahtjevi Kosova u Ohridu su bili brojni po pitanju nestalih lica, uključujući i rokove, da u roku od 12 mjeseci dobijemo epilog u slučaju sudbine nestalih, ali smo se, nažalost, susreli sa velikim otporom Srbije po tom pitanju", istakao je Hoti.

Međutim, Aneks za primjenu sporazuma ne uključuje termin na kojem Kosovo insistira, već u dokumentu stoji da su "stranke saglasne da po hitnom postupku usvoje Deklaraciju za nestala lica, kako je dogovoreno u dijalogu koji vodi EU".

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore