Maksimalan posvećenost

Generalni direktor Policije Kosova Gazmend Hoxha je na sastanku sa direktorima regionalnih policijskih uprava i odjeljenja zatražio maksimalnu posvećenost u primjeni zakona.

„Generalni direktor Hoxha je sa nove funkcije pozdravio učesnike ovog sastanka i zatražio povećanu posvećenost svih načelnika odjeljenja, odjeljenja i regionalnih policijskih uprava u primjeni zakona i pružanju najefikasnijih usluga policije građanima. Opšta bezbjednost, prevencija krivičnih djela, organizaciona struktura rukovodstva policije, unapređenje saradnje sa zajednicom i saobraćajne nezgode bile su među glavnim temama ovog sastanka“, objavljeno je na Facebook stranici policije.

Izvor: Kosovo Online