Predsjednik Skupštine

Status Srpske pravoslavne crkve biće određen zakonom, izjavio je predsjednik Skupštine Kosova Glauk Konjufca za Teve1 i dodao da se ovoj vjerskoj organizaciji ne može dati poseban status, prenosi Reporteri.

"Pa nema mogućnosti da se ide dalje od toga, odnosno, izvan toga postoje dva modela. To je ili model sekularne države Kosovo kako je definisano, znate li u kom smislu? Koja ima jednaku distancu prema svakoj vjerskoj zajednici na Kosovu. Daleko od toga da je sve isto. Pravoslavna crkva više ne može da traži poseban status u državi Kosovo. Šta da potpišemo, nešto kao što je bio Lateranski sporazum između Italije i Vatikana, na primjer, ili kako mislite? Nema ustavnog prostora za tako nešto. To je kao postojanje ZSO kao trećeg nivoa vlasti, sad i sa crkvom”, rekao je Konjufca.

Konjufca je rekao da će status SPC biti definisan, jer, prema njegovim riječima, toga nema.

„Da, imamo status za koji znam da je nedefinisan. Vjerske zajednice, uključujući i pravoslavnu crkvu, u mnogim oblastima svog delovanja su van zakona i to zato što nemaju pravni status i sada ćemo im novim zakonom, dati pravni status u mnogim oblastima. Biće im dato pravo da razvijaju čitav niz aktivnosti, svih delatnosti, od izgradnje institucija za ono što im je potrebno do donacija i regulisanja finansija i svega toga", rekao je Konjufca.

Dodao je da postoji zahtjev Katoličke crkve, odnosno papinog izaslanika, koji je tražio regulisanje pravnog statusa i da to nije potrebno samo jednoj vrskoj zajednici, već svima.

"Osim toga, mislim da šta god da traže se nalazi u okviru Ahtisaarijevog plana. Recimo, da imaju četrdeset pet zaštićenih područja, imaju poseban status, imaju ta područja. Znate li to? Tamo je država Kosovo ograničena u svojim pravima, to u potpunosti pripada SPC-u u pogledu organizacije tih oblasti, u smislu načina kako funkcionišu manastiri, kako reguliše odnos prema zemljištu na kome se oni nalaze i tako dalje. To je potpuno nezavisan sistem. Šta sada još dodatno treba? Ne razumijem!“, rekao je Konjufca.

Konjufca je demantovao da postoji bilo kakav dogovor za SPC na Kosovu, dodavši da se srpska strana detaljno fokusirala na ZSO, ali ne i na SPC.

„Ne, ne, ovdje nema ništa, jer smo pažljivo razgovarali, ona nema ništa. Ono na šta oni koji znaju detalje ciljaju je ZSO, ali o crkvi nema detalja, za crkvu postoji samo pravni status i zaštićena područja. Oni su sa Ahtisaarijem zaštićeni, završili su i nastavlja policija da ih štiti", naveo je Konjufca.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri