Uslovi

Predsjednik Ljekarske komore Kosova Pleurat Sejdiu izjavio je da je za prva tri mjeseca 2023. godine sa Kosova otišlo oko 45 lekara ocjenivši to kao zabrinjavajući trend i dodajući da će vjerovatno broj ljekara koji će napustiti Kosovo ove godine biti veći nego 2022. kada je otišlo 211 njih.

Sejdiu kaže da zdravstveni radnici odlaze iz javnog sektora u privatni sektor ili čak u inostranstvo i dodaje da su razlozi to što su mladi i nezaposleni, a vide perspektivu "vani".

"Među razlozima koje su naveli su pitanja zapošljavanja, uslova rada i pitanje poslediplomskog obrazovanja, a treći je platni rad", kazao je Sejdiu i dodao da su presudni faktori nezaposlenost i uslovi rada.