Kazne su velike!

Za fizička lica kazne su 50 eura, za odgovorna lica, bilo institucije ili privredna društva, 850 eura, a za pravna lica od 3.000 eura.

Inspektori Agencije za hranu i veterinu samo su juče izrekli 120 disciplinskih mjera za prekršioce Zakona o kontroli duvana. A ova inicijativa da se pojačaju inspekcije u vezi sa primjenom ovog zakona došla je nakon jučerašnjeg naloga ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Fatona Pecija.
Samo prošle godine AUV inspektori su izrekli ukupno 100 kaznenih mjera za prekršioce pušenja u zatvorenim prostorima.

Portparol Agencije za hranu i veterinu Lamir Thaçi rekao je da su po prijemu naredbe svi inspektori upućeni na teren i da se inspekcije nastavljaju.

On je naglasio da su inspekcijski nadzori bili rigorozni prema prekršiteljima ovog zakona.

“Agencija je upravo dobila nalog da se češće vrše inspekcije za nadzor nad primjenom zakona o duhanu, odmah smo poslali inspektore na teren i te inspekcije su bile vrlo rigorozne i svaki prekršilac na koji se zatekne kažnjen je, a samo prošli dan smo izrekli oko 120 kaznenih mjera koje su takođe usmenim putem i to su predmeti koji će onda ići na sud... U prošloj godini ih je oko 100 uključujući fizička i pravna lica i ovoliki broj kazni je izrečen u vrijeme kada smo angažovali inspektore koji su nadgledali anti-COVID mjere i oni su, gledajući primjenu anti-COVID mjera, u isto vrijeme gledali i primjenu zakona o duhanu. I mnogi od njih su evidentirani kao dva prekršaja i onda je izrečena jedinstvena novčana kazna”, rekao je on.

Portparol AUV-a, Lamir Thaçi, naglasio je da im kao nadzornoj instituciji nedostaju inspekcijski organi. Stoga je pozvao i druge institucije da pomognu u implementaciji Zakona o kontroli duvana.

Thaçi je naglasio da trenutno imaju 48 inspektora koji sprovode ove inspekcije.

„Broj inspektora je mali i mi to već dugo govorimo kako u odnosu na broj poslova, tako i u odnosu na složenost poslova koje agencija obavlja, naravno da su kapaciteti nedovoljni, ali uz ono što uvijek imamo, svaki nalog koji dolazi od vlasnika ustanove je izvršiv i mi kao Agencija onog dana kada je ministar dao nalog, odmah smo poslali inspektore a pozivamo i druge institucije i sve institucije koje imaju obaveze prema zakonskom mandatu da vrše nadzor u svojim oblastima, da počnu sa radom, tako da imamo sveobuhvatan nadzor. Iznad svega, to je volja, kultura građana koju moramo da promjenimo, jer je to zakon za dobrobit života građana, i svi moraju da pozovu na svijest da postanemo sprovodioci zakona”, rekao je Thaçi.

Pokazujući iznose kazni za sve one koji krše Zakon o kontroli duvana, Thaçi je rekao da su glavne primjedbe u gastronomskom sektoru o razdvajanju otvorenih i zatvorenih prostora.

„Za fizička lica kazne su 50 eura, za odgovorna lica, bilo da su ustanove ili privredna društva, 850 eura, a za pravna lica od 3 hiljade eura... Upravo Zakon o duvanu precizno i jasno definiše šta se smatra otvorenim i zatvorenim prostorom. Među brojnim primjedbama koje je inspektorat i kazne koje je izrekao su upravo aneksi koji su izgradili kafeterije kao svojevrsne terase, ali koji su ih zatvorili ili staklenim ili plastičnim kesama i da je i jedno i drugo zabranjeno jer je zakonom pravilno definisano da se prostor smatra otvorenim ako je 70% otvoreno i svaki materijal koji ograničava prostor smatra se zatvorenim”, naglasio je.

2013. godine stupio je na snagu Zakon o duvanu, ali se ovaj zakon ne primjenjuje u kontinuitetu.

Izvor: GazetaSinjali/info-ks.net