Apsurdno

Usvajanjem Zakona o platama, vojnim atašeima BSK koji služe u nekoliko zemalja svijeta zarade su smanjene sa 3.200 na 588 eura, odnosno za 2.612 eura, piše Dukagjini.

Stručnjaci za bezbjednost ističu da sa tom platom vojni atašei u zemljama gdje je životni standard visok ne mogu da opstanu.

Koeficijent pozicije atašea po novom zakonu o platama je 5,8 pa pojedinci razmatraju mogućnost povratka, jer sa činom koji imaju, na Kosovu mogu da imaju platu veću od 1.000 eura.

Bivši komandant BSK Kadri Kastrati smatra ovu kategorizaciju amaterskom i apsurdnom.

“Vojni ataše ima razne potrebe, radi na proširenju kontakata, vojno-bezbjednosnoj saradnji, obuci i edukaciji, raznim vježbama. On je predstavnik kosovske vojske, van Kosova. Ja ću to nazvati amaterizmom onih koji su donijeli ovaj zakon“, rekao je Kastrati.

Kako kaže, u zemljama poput SAD i drugih nemoguće je preživjeti sa tolikom platom.

Stručnjak za bezbjednost Drizan Shala ocijenjuje da plate vojnih atašea ne mogu biti regulisane čak ni propisom ili administrativnim uputstvom, kako je navedeno, jer bi, prema njegovim riječima, Zakon o platama izgubio kredibilitet.

"Onda bilo koji drugi mehanizam, bilo da su to ljekari ili medicinske sestre, može da traži promjenu kroz administrativno uputstvo ili novu uredbu, ali to nije u skladu sa suštinom Zakona o platama. Zakon bi trebalo potpuno revidirati i naknade treba da budu vraćene”, rekao je Shala.

Kosovo u svijetu ima svega sedam vojnih atašea.