Odobreno preko 400

Pored lica koja se odriču državljanstva Kosova, postoje i druga lica koja traže da budu državljani Kosova. Liridon Neziri, iz Odjeljenja za državljanstvo, azil i migracije, kaže za Radio Kosovo da su uslovi za kosovsko državljanstvo uglavnom za spajanje porodice. U međuvremenu, prošle godine je bilo 1.100 zahtjeva za kosovsko državljanstvo.

Od 1.100 zahtjeva za kosovsko državljanstvo, odobreno je preko 400, dok je najviše je bilo zahtjeva za spajanje porodice, zahtjeva iz dijaspore, dok je mali broj i zahtjeva za državljanstvo po osnovu prebivališta. Liridon Neziri, iz Odjeljenja za državljanstvo, azil i migracije, objašnjava za Radio Kosovo da su kriterijumi izuzetno transparentni. Prema njegovim riječima, pravo na dobijanje državljanstva boravkom na Kosovu traje do deset godina. Prvo, osobe moraju imati privremenu boravišnu dozvolu na pet godina, a zatim da dobiju boravišnu dozvolu za još 5 godina.

„Minimalni boravak na teritoriji Republike Kosovo za dobijanje državljanstva po osnovu prebivališta je 10 godina“, rekao je Neziri.

U međuvremenu, državljanin Turske Zeki Korkut, koji živi i radi u na Kosovu skoro 10 godina, kaže za Radio Kosovo da voli da živi i radi ovdje.

„Podneo sam zahtjev za državljanstvo Kosova, jer nakon 10 godina boravka na Kosovu kao stranac, imamo pravo da podnesemo zahtjev za državljanstvo. Prijavio sam se, ali mi je rečeno da se zahtjevi za državljanstvo ne prihvataju, rečeno mi je da se ponovo prijavim, pa ću se prijaviti ponovo", rekao je Neziri.

U odjeljenju za državljanstvo obrađuju se i zahtjevi lica u vezi sa statusom lica bez državljanstva, objašnjava Neziri, po kojima je od 2014. godine obrađeno 11 zahtjeva.

„Apatridom se smatra lice koje se prema zakonodavstvu te zemlje ne smatra državljaninom. Na sreću, nemamo mnogo zahtjeva, imamo 11 zahtjeva da je priznat status lica bez državljanstva“, rekao je Neziri.

Inače, najviše zahtjeva za državljanstvo dolazi iz zemalja regiona; Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija, u međuvremenu, po svom položaju prednjače Turska.