Autorski tekst Cholleta i Escobara

Viši savjetnik u State dipartmentu Derek Chollet i specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabriel Escobar su u zajedničkom tekstu koji je objavila Koha ditore istakli neophodnost formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom, kao i šta ona može, a šta ne može biti.

U tekstu se navodi da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija ističu integraciju Zapadnog Balkana u transatlantsku porodicu.

"U februaru 2022, predsjednik Biden i kancelar Scholz su izjavili da su posvećeni "zatvaranju pitanja integracije Zapadnog Balkana da bi konačno ostvarili cijelu Evropu, slobodnu i u miru. Među našim najvažnijim ciljevima na Zapadnom Balkanu je da pomognemo u stvaranju uslova za zdrave, mirne i stabilne odnose Srbije i Kosova. Proteklih sedmica, zajedno sa Francuskom, Njemačkom, Italijom i EU, putovali smo u Beograd i Prištinu da ohrabrimo obje strane da prihvate prijedlog EU da obje zemlje normalizuju odnose, prekinu ciklus kriza i konfrontacije i odlučno unaprede svoje evropske integracije. Ovo je istorijska prilika za koju vjerujemo da obje strane treba da iskoriste“, navode Chollet i Escobar.

Kako dodaju, među najkritičnijim zadacima ostaje primjena sporazuma o Zajednici opština sa srpskom većinom.

"Bilo je mnogo diskusija o Udruženju i došlo je vrijeme da se jasno pokaže šta ovo Udruženje jeste, a šta nije. Generalno, Asocijacija bi bila struktura za opštine sa etničkim srpskim većinskim stanovništvom za koordinaciju pitanja i usluga kao što su: obrazovanje, zdravstvena zaštita, urbano i ruralno planiranje i lokalni ekonomski razvoj – drugim riječima, funkcije za koje su sve opštine na Kosovu odgovorne. To je način da se poboljša svakodnevni život građana, stvori povjerenje između etničkih Srba i centralne vlade, obezbjede bolje veze između sjevera i ostatka zemlje i da se stvore mehanizmi da Srbi više učestvuju u društvenom životu Kosova. Jednako važno, implementacija Sporazuma o pridruživanju je preostala, pravno obavezujuća međunarodna obaveza, koja zahteva akciju Kosova, Srbije i EU, kao i postojeću posvećenost Sjedinjenih Država u podršci dijalogu uz posredovanje EU“, pišu oni.

Prema njihovom sudu, posvećenost Kosova stvaranju Asocijacije ne krši njegov Ustav, niti ugrožava njegov suverenitet, nezavisnost ili demokratske institucije.

"Snažno se protivimo stvaranju bilo koje etničke grupe nalik Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica ne pokušava da nametne rješenje. Umjesto toga, tražimo od Kosova da pruži svoju viziju za ovu asocijaciju i spremni smo da pružimo stručnost i političku podršku kako bismo osigurali da ona funkcioniše u najboljem interesu žitelja Kosova. Specijalni predstavnik EU je istakao da postoji 14 sličnih aranžmana unutar Evropske unije – od kojih nijedan ne podriva evropske sisteme efektivnog upravljanja. U okviru dijaloga uz posredovanje EU, Kosovo može odbaciti opcije koje ugrožavaju njegovu pravnu strukturu, ali ne može odbiti svoje obaveze. Kao zemlja koja najviše na svijetu podržava Kosovo, Sjedinjene Američke Države su posvećene podršci narodu Kosova kako bi se osiguralo da njegova ustavna i pravna struktura ne bude ugrožena“, navode Chollet i Escobar.

Kada je riječ o tome kako bi ZSO trebalo da izgleda, oni navode da bi opštine sa zajedničkim interesima, jezikom i kulturom mogle efikasnije da rade zajedno na rješavanju zajedničkih izazova u pružanju javnih usluga, kroz ekonomiju i razmenu najboljih praksi.

"Na primer, opštine će moći da kreiraju nastavne planove i programe na srpskom jeziku za lokalne škole u nekim opštinama, a ne da rade u vakuumu i rade dvostruki posao. Ovakva saradnja je u skladu sa odlukom Ustavnog suda iz 2015. godine o posvećenosti pridruživanju i principima dobrog upravljanja koji se praktikuju u drugim zemljama Evrope“, opisuju oni.

A kada je riječ o tome šta ZSO ne bi bila, Chollet i Escobar navode da ne bi dodala novi nivo izvršne i zakonodavne vlasti Vladi Kosova.

"Ovaj važan princip datira još iz Ahtisarijevog predloga. Opštine sarađuju u zajedničkom upravljanju jurisdikcijama u okviru legitimnih kosovskih institucija i struktura. Omogućavanjem određenim opštinama da efikasnije vrše ovlašćenja koja već imaju, ovo bi izbjeglo potrebu da građani Kosova traže usluge od nelegalnih paralelnih struktura kao što mnoge sada rade – i sačuvalo bi transparentnost i zakonitost strukture prema i u okviru kosovskog zakona. I svaka podrška i pomoć koju bi Srbija ponudila zajednici kosovskih Srba morala bi da bude transparentna i da ide ovim legitimnim i dozvoljenim kanalima“, opisuju oni.

Kako dodaju, važno je istaći da Zajednica opština sa srpskom većinom ne bi bila jednonacionalna.

"To bi bile opštine sa srpskom većinom u kojima žive ne samo etnički Srbi, već i druge grupe – Albanci, Bošnjaci i drugi – čija prava takođe moraju biti osigurana i zaštićena. Članovi Udruženja bi bili lokalni funkcioneri koji su već izabrani kao predstavnici svih stanovnika u svojim opštinama. Među glavnim brigama Ustavnog suda Kosova bilo je pitanje kako osigurati da Asocijacija ostane otvorena za sve etničke grupe i da je u potpunosti u strukturi kosovskog pravnog okvira, i pozvao je da se prvobitni prijedlog prilagodi i ne odbaci, kao i isticao obavezu stvaranja takvog udruženja prema Briselskom sporazumu“, piše u zajedničkom stavu Cholleta i Escobara.

Oni navode da kao najbliži prijatelj i saveznik Kosova, vjeruju da će Kosovo, radeći na uspostavljanju Asocijacije, ispuniti ključni element neophodan za izgradnju svoje budućnosti kao suverene, multietničke i nezavisne države, integrisane u evroatlantske strukture.

"Spremni smo da podržimo Kosovo da ispuni ovu obavezu i stajaćemo uz vašu zemlju na svakom koraku. Budućnost Kosova i Srbije i njenih mladih ljudi koji sada traže prilike u inostranstvu može biti svjetla u Evropi 'cjelokupnoj, slobodnoj i u miru'. Sve što nam treba je da zajedno iskoristimo ovaj trenutak“, zaključuju Chollet i Escobar.