Poskupljenje od 100 posto!

Premijer Albin Kurti nastavlja da iznenađuje građane. Prošle sedmice, njegova stranka se protivila povlačenju procenta novca iz Trusta, koji je pokrenut kako bi se ublažila kriza uzrokovana rastom cijena. Građani su u ponedjeljak saznali da im je poskupio i porez na imovinu. Za ovu odluku Ministarstvo je pokušalo da okrivi opštine, koje su reagovale rekavši da im je stopa ista. Drugo iznenađenje koje se još nije dogodilo je platni koeficijent kojim Kurti već mjesecima drži građane kao taoce.

Građani su ovih dana bili "šokirani" kada su bez prethodne najave vidjeli da su im računi za porez na imovinu poskupjeli skoro 100 posto u odnosu na prošlu godinu.

Odmah su počeli da se žale opštinama, posebno onoj koju vodi Përparim Rama.

Nakon brojnih reakcija, iz Opštine Priština su izašli sa pojašnjenjem da nisu utvrdili iznose na računima građana za poresku 2023. godinu.

Ova opština se pozvala na Zakon o porezu na imovinu, da pojasni da je to u nadležnosti Ministarstva finansija, koje vodi Hekuran Murati.

„Opština Priština nije utvrdila iznose na računima građana za poresku 2023. godinu“, navodi se u saopštenju.

Nakon ovog pojašnjenja oglasili su se i iz Ministarstva finansija, rada i transfera.

Ministarstvo je pokušalo da krivicu prebaci na opštine, rekavši da one određuju stopu poreza na imovinu, a da Ministarstvo samo procenjuje nepokretnosti i da je blisko sarađivalo sa opštinama.

„Prilikom procene stambene imovine, Odjeljenje za porez na imovinu blisko je sarađivalo sa opštinama na utvrđivanju cene po m2 za zgrade i zemljište“, navodi se u odgovoru Ministarstva.

Ministarstvo je pokazalo i podatke koje je koristilo za procjenu.

„Opšta procjena se vrši na osnovu tržišne vrijednosti, u kom slučaju Odsjek poreza na imovinu koristi sljedeće podatke: kupoprodajni ugovori za stambene nekretnine (ne stariji od 3 godine); intervjui sa agentima za nekretnine; anketa vlasnika nekretnina; intervjui sa službenicima banke u vezi sa vrednostima imovine koja se koristi kao kolateral; vrijednosti imovine koja je eksproprisana; podaci o najmu; i podaci građevinskih kompanija".

Nije prošlo mnogo vremena, nakon ove objave Ministarstva finansija, rada i transfera, reagovala je i Asocijacija opština Kosova, koja je pojasnila da poskupljenje računa za porez na imovinu nije došlo od opština.

Prema Asocijacija opština Kosova, opštine nisu podigle poresku stopu, ali je imovina ponovo procenjena od strane relevantnog odjeljenja Ministarstva finansija i transfera, i u ovom slučaju vrijednost imovine je povećana na osnovu tržišnih cijena.

„...vrijedi pojasniti da opštine nisu povećale poreznu stopu, već je imovina ponovo procijenjena od strane nadležnog odjeljenja Ministarstva finansija i transfera i u ovom slučaju vrijednost imovine je povećana na osnovu tržišne cijene. Dakle, cijena računa za porez na imovinu izračunava se množenjem vrijednosti imovine sa poreskom stopom. Dakle, povećanjem cijena nekretnina (bez ikakvog povećanja poreske stope od strane opština) automatski je porasla i vrijednost računa za porez na imovinu“, navodi se u odgovoru.

Iz Asocijacije opština Kosova su kazali i kako se utvrđuje visina ove uplate.

„Faktura za porez na imovinu sadrži dva elementa na osnovu kojih se utvrđuje visina ove uplate: 1. Vrijednost nekretnine po metru kvadratnom (m/2) koju utvrđuje Ministarstvo finansija i transfera (Odjeljenje za porez na imovinu). ) i 2. Poreska stopa koju utvrđuju opštine“, stoji u odgovoru.

Asocijacija opština Kosova je zatražila da se novi Zakon o porezu na imovinu što prije razmatra u Skupštini, gdje je zatraženo da se sadašnja poreska stopa smanji ispod 0,15%.

"Nema promjene u onome što zavisi od opština, jer su i dalje opredijeljene da u ovom trenutku ne povećavaju porezne vrijednosti za građane, posebno u ovo vrijeme ekonomske krize i kontinuiranog povećanja većine stavki", navodi se u reakciji Asocijacije opština Kosova.

Opozicija traži poništenje odluke, nazivajući je napadom na građane

Demokratski savez Kosova zatražio je od Vlade Kosova da suspenduje odluku o povećanju cijena poreza, koja je nastala kao rezultat povećanja vrijednosti imovine.

Ova stranka je ovo nazvala neodgovornim postupkom, u vrijeme visoke inflacije.

“Nesposobna vlada je u novu godinu započela povećanjem poreskog opterećenja za građane Kosova. Ovo je još jedan udarac nepriuštivosti u vrijeme kada su troškovi rasta cijena i troškova života dostigli rekordne nivoe u zemlji. Zbog povećanja poreskog opterećenja – kao rezultat povećanja procjene imovine od strane Ministarstva finansija – građani Kosova su počeli da dobijaju fakture poreza na imovinu sa povećanjem do udvostručenja. Ovaj dodatni teret, u vrijeme krize cijena, je neprihvatljiv i nepodnošljiv. Odluke Ministarstva bez koordinacije su neodgovorne”, stoji u reakciji LDK.

Ovoj odluci se protivila i Alijansa za budućnost Kosova. Šef poslaničke grupe AAK Besnik Tahiri rekao je da se radi o napadu na građane.

“Lančani efekti socio-ekonomske krize ne mogu poslužiti kao stvarne procjene stope poreza na imovinu. Logika da kriza izazvana inflacijom postaje teret, ne samo u povećanju osnovnih cijena, već i u procjeni vrijednosti poreza, neutemeljena je, nelogična i opterećujuća za građane”, napisao je Tahiri.

Šta kaže Zakon o porezu na nekretnine?

Prema članu 17. Zakona o porezu na nepokretnosti, nadležni organ za sprovođenje postupka procjene je Ministarstvo finansija, rada i transfera.

„Ministarstvo finansija utvrđuje vrednosne zonee, nivoe vrednosti i procjenjenu vrednost nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji opština. Vrednovanje nepokretnosti vrši se u skladu sa pravilima i postupcima predviđenim ovim zakonom i podzakonskim aktom Ministarstva finansija za vrednosne kategorije, metode i modele vrednovanja“, predviđa ovaj član.

U međuvremenu, poreske stope određuju skupštine opština.

„Skupština svake opštine utvrđuje poreske stope za sve kategorije imovine, izuzev kategorije javne imovine, do 30. novembra godine koja je prethodila godini nametanja poreza u skladu sa ovim zakonom. Skupština opštine mora preispitati utvrđene stope i utvrditi nove poreske stope, samo ako to nalažu okolnosti“, predviđa član 9. ovog zakona.

Izvor: Gazeta Express/ info-ks.net