Hag

Suđenje u slučaju bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Hashima Thaçija, Kadri Veslija, Jakupa Krasniqija, te Rexhepa Selimija trebalo bi da počne tokom marta, zaključeno je 18. januara na konferenciji za pripremu ispred Specijalizovanih veća Kosova sa sjedištem u Hagu.

Thaçi, Veseli, Krasniqi i Selimi su obuhvaćeni istom otpužnicom a na teret im se stavljaju ratni zločini i zločini protiv čovečnosti.

U pritvoru u Hagu se nalaze od hapšenja novembra 2020. godine i sva četvorica su se izjasnila da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret.

Na konferenciji za pripremu suđenja se raspravlja o ostalim tehničkim pitanjima uoči početka suđenja, kao što je privođenje kraju obelodanjivanja dokaznog materijala, uvodna izlaganja tužilaštva i odbrane kao i raspored izvođenja svedoka.

Specijalni sud, sa sedištem u Hagu, ima za cilj da istraži navodne zločine koje su počinili bivši pripadnici OVK nad etničkim manjinama i političkim protivnicima u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine.

Ove tvrdnje su prvi put pomenute u izveštaju Saveta Evrope, koji je sastavio tadašnji švajcarski senator Dick Marty. Ovaj izveštaj je, zapravo, otvorio put formiranju Specijalnog suda odlukom Skupštine Kosova 2015. godine.

Za šta su optuženi Thaçi i ostali?

U optužnici Specijalizovanog tužilaštva se navodi se da su Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi i Rexhep Selimi, individualno krivično odgovorni po raznim oblicima krivične odgovornosti za krivična dela iz optužnice koja su izvršena u kontekstu oružanog sukoba nemeđunarodnog karaktera na Kosovu i koja su činila deo raširenog i sistematskog napada na lica za koja se smatralo da su protivnici OVK.

Navodi se i da su od marta 1998. do septembra 1999. bili članovi "udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem sticanja i vršenja kontrole nad celim Kosovom koristeći razna sredstva, uključujući zastrašivanje, zlostavljanje, nasilje i eliminaciju onih koji su ih smatrali protivnicima".

Pored ostalog, piše da su na nekoliko lokacija širom Kosova, kao i u Kukesu i Cahanu u severnoj Albaniji, pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) izvršili krivična dela nad stotinama civila i lica koja nisu učestvovala u neprijateljstvima.

Precizira se dalje da su se među žrtvama našli Srbi, Romi i Aškalije, civili za koje se verovalo da sarađuju sa srpskim vlastima ili da komuniciraju sa Srbima; Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili su bili povezani sa tom partijom, kao i sa drugim strankama za koje se smatralo da su protiv OVK.

Sredinom maja 2022. je dopunjena optužnica sa navodnim zločinima u dva pritvorska centra u Suvoj Reci i pritvorskom centru u Gnjilanu, odnosno da su tu počinjeni zločini progona, zatvaranja i druga nehumana dela, nehumano postupanje, mučenje, protivzakonito ubistvo i prisilni nestanak.