Ministarka prosvete

Na Kosovu je posljednjih godina povećan broj slučajeva nasilja među vršnjacima u porodici i šire, a čelnici obrazovnih institucija i institucija za zaštitu ljudskih prava ocjenjuju da je to posljedica nedostatka ranog obrazovanja i primjene važećih zakona, prenosi Gazeta 10.

Ministarka prosvete Arberi Nagavci smatra da je edukacija mladih ljudi protiv nasilja važna, jer pomaže da se nasilje spreči i na vrijeme prijavi.

"Neophodno je ulagati i raditi na obrazovanju, jer obrazovanje ne samo da stvara bolju svijest žena o njihovim pravima, već i svijest muškaraca o poštovanju prava i stvara mogućnosti da se svi slučajevi obavjeste i da na vrijeme reaguju", rekla je Nagavci.

Ombudsman Naim Qelaj je istakao da je važno edukovati i podizati svijest javnosti i novih generacija da budu solidarni sa žrtvama nasilja.

"Jer, svjedoci smo mnogih situacija kada građani govore protiv nasilja u porodici, a sa druge strane postupaju poštujući one običajne norme koje su se vjekovima kovale u našem društvu i koje se ogledaju u situacijama kada nasilje u porodici i nasilje nad drugima", rekao je Qelaj.

Izvor: Gazeta 10/Kosovoonline