Obračun zarade

Zakon o platama, koji je juče progglasila predsjednica Kosova Vjosa Osmani, objavljen je u danas u Službenom glasniku, prenosi Reporteri.

Zakon o platama usvojen je u drugom čitanju u decembru u Skupštini Kosova, a platni koeficijenti za svaku kategoriju radnika u javnom sektoru su objavljeni.

Iako iznos koeficijenta još nije utvrđen, prema tom zakonu najveći koeficijent će imati predsjednik Kosova 18, predsjednik Ustavnog suda imaće koeficijent 17,5, dok će koeficijent predsjednika Skupštine i premijera Kosova biti 17.

U tački 3. člana 7. Zakona prikazano je kako će se vršiti obračun plate radnicima.

"Vrijednost osnovne plate, za rad u punom radnom vremenu, izračunava se množenjem koeficijenta po radnom satu, sa satima ostvarenim u mjesecu, sa novčanom vrednošću koeficijenta", navodi se u objavi.

Prema nacrtu zakona, očekuje se da taj zakon stupi na snagu mjesec dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku.