Predsjednik Privredne komore Kosova

Predsjednik Privredne komore Kosova (PKK) Lulzim Rafuna izjavio je da su zbog nedostataka kvalifikovanog osoblja mnoga preduzeća na Kosovu prinuđena da primaju radnike iz zemalja poput Nepala, Turske i Bangladeša.

Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku, Kosovo je tokom 2021. godine napustilo više od 42.000 građana, među kojima i značajan broj zaposlenih u privatnim preduzećima, tako da su se tokom prošle godine kosovske kompanije suočavale sa nedostatkom kvalifikovanih radnika.

Zbog takve situacije, prema riječima predsjednika PKK, mnoge firme su prinuđene da se reorganizuju i obezbjede novu opremu koja manje zavisi od ljudskog faktora.

"Mnoge kompanije su počele da razmišljaju i počele su da uvoze radnu snagu iz nekih drugih zemalja, poput Bangladeša, Turske, Nepala, ali i to je samo po sebi izazov jer ti radnici koji dolaze rade na Kosovu, ali i da pronalaze prvu priliku da napuste Kosovo, što znači da Kosovo vide više kao tranzitnu zemlju nego zemlju u kojoj će ostati i raditi duže", naglasio je Rafuna.

On je od predstavnika institucija Kosova zatražio da bolje upravljaju ekonomskom krizom.

"Ekonomskom krizom je trebalo na bolji način da upravlja izvršna vlast, iz razloga što je ona trebalo da preduzme ekonomski paket koji bi omogućio i privredi i građanima da se bore protiv inflacije", rekao je Rafuna.

Prema zvaničnim podacima za 11 mjeseci 2022. godine, godine stopa inflacije na Kosovu je iznosila u prosjeku 11 odsto.