Rezultati revizije

Kancelarija za reviziju saopštila je da je Privredni Kombinat Trepča Jug u periodu od 2019. do 2021. godine poslovao sa prosječnim mjesečnim gubitkom od više od pola miliona eura, prenosi RTK.

Rezultati revizije „Finansijski i operativni učinak NP Trepča d.d“ pokazuju da „Trepča jug“ nije uspjela da bude efikasna i efektivna u korišćenju i preradi rudarskih resursa, sa ciljem da se prevaziđe rad sa prosječnim mjesečnim gubitkom od 620.307 eura i ostvari profitabilnost.

Kancelarija za reviziju saopštava da "Trepča" nije uspjela ni da stvori odgovarajuće preduslove za rad koji bi obezbjedio efikasno i profitabilno korišćenje rudarskih resursa.

"Rezultati revizije su ukazali na slabosti i neefikasnost sistema interne kontrole koji bi omogućio visoku produktivnost u vađenju rude, njenoj preradi i daljem obogaćivanju", saopštila je ova kancelarija.

Takođe, „Trepča jug" nije uspjela da obezbjedi optimalno upravljanje ljudskim resursima u procesu proizvodnje.

„Raspisivanje neplaniranih konkursa u biznis planu, prekoračenje broja zaposlenih u poslovnim jedinicama u odnosu na raspisivanje javnog konkursa, kao i angažovanje radnika na konkretnim poslovima i zadacima na redovna radna mjesta bez raspisivanja javnog konkursa, samo su neke od brojnih nepravilnosti u upravljanju ljudskim resursima koje su takođe rezultirale dodatnim troškovima tokom perioda 2019-2021“, piše u izvještaju.

Što se tiče ove revizije, generalna revizorka, Vlora Spanca je izjavila da „Trepča“ nije uspjela da uspostavi adekvatne unutrašnje sisteme i kontrole koje bi podržale postizanje pozitivnog finansijskog i operativnog učinka, sa naglaskom na proizvodnom procesu. U revizorskom izvještaju date su 22 preporuke, tri za Vladu Kosova i 19 za "Trepču" sa ciljem unapređenja procesa proizvodnje uopšte i jačanja internih kontrola u preduzeću.

Izvor: RTK