Obraćanje poslanicima

Predsjednica Republike Kosovo, Vjosa Osmani, u svom godišnjem govoru pred poslanicima, istakla je da se svakog dana ove godine insistira da država i zakon na kraju služe ne samo nekima, nego svima.

„Vladavina prava je neophodna za funkcionisanje svakog stuba države. U stvari, to je preduslov za tako nešto. Ali, kao što znate, poštovani poslanici, sjever Kosova i dalje predstavlja izazov zbog teritorijalnih pretenzija koje Srbija ima prema Kosovu, a koje iskazuje kroz finansiranje i podršku nelegalnih kriminalnih struktura. Ali odlučni smo da stvorimo bezbjednost i vladavinu prava u svakom kutku teritorije naše zemlje. Kriminalne bande ne mogu da prevaziđu želju naših građana na sjeveru da žive slobodno u svojoj domovini, na Kosovu“, naglasila je predsjednica Osmani.

Prema njenim riječima, kriminalnim grupama se ne sviđa opredjeljenje institucija da su svi građani jednaki pred zakonom, niti primjena zakona u cijeloj zemlji.

„Pa neka budu jasni, ovo je put sa kojeg ne skrećemo i od kojeg ne odustajemo. Oni će se suočiti sa pravdom za krivična djela protiv ustavnog poretka Republike Kosovo, kao i za zastrašivanje i prijetnje koje upućuju našim građanima na sjeveru“, rekla je predsjednica Osmani.

„Svi smo svjedoci stalne prijetnje Srbije Kosovu. Ova pretnja agresijom se nedavno manifestovala kroz hegemonističku ideju o razmještanju srpskih vojnih trupa na Kosovu. Ali Srbija i njen lider Vučić vrlo dobro znaju da je prisustvo srpske vojske na Kosovu prestalo 12. juna 1999. godine. Kada su 1999. godine NATO trupe slomile kičmu hegemonističke ideje Srbije o Kosovu bez Albanaca gdje je istrebljenje je bio genocidni cilj Miloševića“, naglasila je dalje predsjednica Osmani.

Predsjednica Osmani: Kosovo definitivno ima spoljnu politiku, ali ne lobira za promjene granica


Predsjednica Republike Kosovo, Vjosa Osmani, u svom godišnjem govoru pred poslanicima, istakla je da Republika Kosovo nikada nije imala aktivniju, sadržajniju, pripremljeniju i koordiniranu spoljnu politiku.

„Očigledno da ova spoljna politika usmjerena na interes Kosova i samo Kosova, a ne uske individualne i često protivpravne interese, nekima smeta, ne samo u Srbiji već i van nje. „Kosovo nema spoljnu politiku“, kažu. Naravno, Kosovo ima spoljnu politiku. U stvari, konačno, Kosovo ima spoljnu politiku. Ali ja vam kažem ono što Kosovo sada nema: nema lobiranja za promene granica, nema plaćanja lobista za guranje pojedinačnih agendi, nema plaćenih intervjua za promovisanje određenih lidera, nema flertovanja sa Srbijom ili Rusijom u svrhu individualnih interesa, nema lidera koji porede Kosovo sa Nagorno Karabahom i Abhazijom i Krimom. Vrijeme pograničnih trgovaca je prošlo jednom zauvijek!“, rekla je Osmani.

Prema njenim riječima, izazovi spoljne politike su bezbrojni, jer su greške bile velikih razmjera.

„Sada moramo popraviti ove štete, korak po korak, sa strpljenjem i jasnom vizijom. Stoga, zajedno gradimo Kosovo dostojnog partnera za političke inicijative i mirovne misije; koja sarađuje sa demokratskim zemljama u oblasti spoljne politike i sa zemljama članicama NATO-a u pitanjima globalne bezbjednosti; Kosovo koje je postalo pouzdan faktor u globalnim inicijativama; aktivno učestvuje u njima i čini Kosovo vidljivim svuda. Čak iu inicijativama kao što je Samit demokratije SAD, Kosovo je među najuspješnijim izvođačima i šampionima u ispunjavanju preuzetih obaveza“, naglasila je predsjednica Osmani.

Prema riječima predsjednice Osmani, konačno, spoljna politika Kosova danas je u punoj službi i funkciji jačanja građanstva u međunarodnoj areni i konsolidacije Kosova kao ključnog faktora stabilnosti i prosperiteta u našem regionu i šire.


Osmani: Kraj srpske vojske na Kosovu bio je 1999. godine


Predsjednica Republike Kosovo Vjosa Osmani je u svom godišnjem govoru u Skupštini Republike Kosovo rekla da smo svjedoci stalne prijetnje Srbije Kosovu.

„Ova prijetnja merama agresije se nedavno manifestovala kroz hegemonističku ideju o razmještanju srpskih vojnih trupa na Kosovu, ali Srbija i njen lider Vučić dobro znaju da je prisustvo srpske vojske na teritoriji Kosova jednom zauvijek okončano zauvijek 12. juna 1999.“, rekla je ona.