Na nivou ambasadora

Očekuje se da će ambasadori zemalja članica Evropske unije danas glasati o najnovijem prijedlogu za liberalizaciju viza za Kosovo, prema kojem liberalizacija stupa na snagu kada sistem ETIAS postane funkcionalan, a ne kasnije od 1. januara 2024.

Ovo glasanje je trebalo da se održi prošle sedmice, ali je skinuto sa dnevnog reda zbog situacije na sjeveru i u svjetlu neuspješnog sastanka premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije ALeksandra Vučića koji je održan 21. novembra u Briselu.

Prema tekstu koji će izglasati ambasadori, Kosovo u periodu do efektivnog početka vizne liberalizacije mora da ima za cilj da zaključi sporazume o repatrijaciji sa državama sa kojima ne postoje takvi aranžmani, kao i da ispuni obaveze koje proizilaze iz ovih sporazuma. 

Takođe, od Kosova će se tražiti da pokuša da dodatno uskladi svoju viznu politiku sa viznom politikom Evropske unije.

Očekuje se da će se glasanje na nivou ambasadora obaviti bez prethodne rasprave i na taj način je moguće nastaviti relevantne zakonodavne procedure koje će dovesti do konačne odluke o liberalizaciji viza.

Istovremeno, Češka kao predsedavajuća EU u dokumentu podsjeća na značaj koji države članice pridaju efikasnom puštanju u rad ETIAS-a u utvrđenim rokovima i poziva države članice da nastave sa pripremnim naporima kako bi obezbedile poštovanje dogovorenih rokova.

U suprotnom, u slučaju da sistem ETIAS postane funkcionalan u dogovorenom roku, odnosno u novembru 2023. godine, tada će u isto vrijeme na snagu stupiti i liberalizacija viza za Kosovo.

ETIAS je sistem za davanje ovlašćenja za putovanje u zemlje Evropske unije koje pripadaju šengenskom prostoru. Konačnu odluku o prelasku spoljne granice donosi država članica EU prve destinacije.