Da je do nas...

Analitičar Ylli Hoxha izjavio je da je za Kosovo nemoguće da ostvari uniju sa Albanijom, jer zemlje koje su pomogle da Kosovo bude ono što je danas, to ne dozvoljavaju, prenosi Dukagjini.

"Ovo nema veze sa našom voljom, već ima veze sa nemogućnošću realizacije. Da to zavisi od naše volje, to ujedinjenje bi se desilo danas", rekao je Hoxha.

Hodža je dodao da su Albanija i Kosovo uvek bili "razdvojeni instrumenti" velikih sila.

"Nemoguće je da danas ostvarimo uniju sa Albanijom, jer zemlje koje su nam pomogle da dođemo ovdje gdje smo ne dozvoljavaju tu uniju", rekao je Hoxha.