Uvozimo razliku

Vremenski uslovi diktiraju i potrošnju električne energije. U poređenju sa istim periodom prošle godine, potrošnja električne energije na Kosovu veća je za 12 odsto. Iako iz KEDS-a navode da je trenutno snabdevanje električnom energijom stabilno, podsjećaju građane da povedu računa o racionalnoj potrošnji.

Restrikcije struje u zimskom periodu su izvjesne. Raskorak u proizvodnji i potrošnji električne energije doveo je do njenog poskuopljenja širom Evrope. Zbog nedovoljne proizvodnje i veće potrošnje, tokom zime se struja uvozi. Iz kompanije za distribuciju električne energije KEDS na Kosovu kažu da restrikcije nema i da nije u planu.

“Poznato je da smo u lošoj elektroenergetskoj situaciji, kao i sve evropske zemlje. Situacija je vrlo nepredvidiva, ali snabdjevanje je trenutno stabilno. Kao što znate, proteklih dana smo imali loše vremenske uslove koji su uticali na elektromrežu u pojedinim područjima, ali je mali broj potrošača imao problema sa strujom. To su kvarovi, odnosno neplanirani prekidi, koji su u najkraćem mogućem roku sanirani. Nema planiranih restrikcija električne energije, ali u slučaju da do njih dođe, biće izuzeta osjetljiva kategorija potrašača. Trenutno se proizvodi 800 MW/h, dok potrošnja iznosi 950 MW/h. Razliku između proizvodnje i potrošnje nadoknađujemo uvozom. Najveći potrošači električne energije u domaćinsvu su grejna tijela i bojleri. 

Građani sa kojima smo razgovarali kažu da za sada nemaju problema sa snabdjevanjem električnom energijom, kao i da se trude da uštede.

“Nemam problema sa strujom. Mi stari štedimo a mladi ne štede”. 

“Za sada nemamo problem sa strujom. Štedimo, aparate koji troše puno uključujemo nakon 22h kada je jeftinija tarifa”.

“Nemamo problema sa strujom. Naravno da štedimo, posebno sada zimi”.

Iz KEDS-a pozivaju građane da štede struju, tako što je neće koristiti za zagrevanje prostorija, tamo gdje postoji alternativa. A jedan od savjeta je i da se kućni uređaji koriste od 22h do 7 sati ujutru, kada je na snazi jeftinija tarifa. Napominju i da radi konstantnog snabdjevanja strujom ekipe rade na održavanju elektoenergetskog sistema. Planirani prekidi se dovode u vezu sa redovnim remontom i zamjenom dotrajale opreme.