Poslanik VV-a

Vlada Kosova je danas usvojila Nacrt zakona o platama u javnom sektoru.

Sa druge strane, poslanik Samoopredjeljenja, Visa Korenica, rekao je da će ovaj nacrt zakona stupiti na snagu mjesec dana nakon objavljivanja u Službenom listu Kosova.