Odluka RUE-a

Odbor Regulatorne kancelarije za energetiku (RUE) doneo je odluku da zbog prekršaja koji su utvrđeni u radu kazni KESCO sa 8,4 miliona eura i KEDS sa 2,7 miliona, prenosi Koha.

"Odbor RUE je razmotrio konačnu procenu u vezi sa nalazima koje je predstavilo stručno osoblje RUE u izvještajima o praćenju i odobrio kazne za KESCO i KEDS", kaže se u saopštenju RUE.

Odbor je razmotrio i odobrio i dva zahtjeva za veleprodajnu licencu za snabdjevanje električnom energijom, kao regulatorne parametre za KOSTT i KEDS, za period 2023-2027, kao i Pravilo za proceduru ovlašćivanja za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta.

Takođe i nekoliko drugih prijedloga za operatere u sektoru električne energije na Kosovu, za koje se kaže da se odnose na Pravila za eksplicitnu dnevnu dodelu kapaciteta na granicama oblasti ponude koje opslužuje Kancelarija za koordinirane aukcije jugoistočne Evrope, kao i predložene izmene kodeksa za pristup zemljištu i zgradama.

Odbor je odobrio i 14 zahtjeva za dobijanje ovlašćenja za izgradnju solarnih panela za sopstvenu potrošnju, od kojih su devet podnela fizička lica, a ostalo preduzeća.

Ispitane su i neke žalbe potrošača i druga pitanja u vezi sa funkcionisanjem sektora i RUE.

Izvor: Kosovo Online/Koha ditore