Nedostaju helikopteri

Bivši komandant BSK Kadri Kastrati smatra da bi budžet od 123 miliona eura, koji je vlada izdvojila za BSK, trebalo utrošiti na kupovinu i opremanje vojske i dodaje da s obzirom na situaciju na Zapadnom Balkanu ovaj novac nije dovoljan.

Vlada Kosova usvojila je Nacrt zakona o budžetu za 2023. godinu za koji se očekuje da bude 3 milijarde i 212 miliona eura. Iz ovog budžeta za BSK i Ministarstvo odbrane izdvojeno je 123 miliona.

Kastrati kaže da ovaj novac nije dovoljan za kupovinu naoružanja, s obzirom na povećanje cena čelika i drugih materijala koji se koriste za proizvodnju naoružanja.

"Sada bi Vlada trebalo da razmišlja i o vazduhoplovstvu, kao što su helikopteri. Trebalo bi razmišljati i o drugoj individualnoj i kolektivnoj opremi koja je veoma skupa. Čak i ono oružje koje BSK sada ima je zastarelo. Mislim da bi Vlada morala da izdvoji preko 200 miliona eura ili poveća 1,7 odsto bruto društvenog proizvoda", rekao je on.

Poslanik Skupštine Kosova, ujedno i član skupštinskog odbora za pitanja bezbjednosti i odbrane Hisen Berisha kaže da se nabavka naoružanja, obuka, obrazovanje i cjelokupna struktura u okviru vojske nalaze u sveobuhvatnom planu.

"Ako se sada govori o nabavci naoružanja i o prelasku i prekoračenju projekta i plana, onda to nije realno, taj plan se može promijeniti samo uz tehničku pomoć SAD", rekao je on.

Poslanik Enver Dugolli kaže da bi sadašnji budžet od 123 miliona eura prema sveobuhvatnom Tranzicionom planu BSK trebalo da bude završen 2028. godine.

"Postigli smo mnogo u ovoj fazi i vjerujem da će to ubrzati proces kompletiranja opreme, obuke, vojnih nabavki, infrastrukture, smještaja i što je brže moguće završiti sveobuhvatni plan tranzicije", rekao je on.

Kako bi pomogla BSK, Vlada je u martu ove godine formirala Fond bezbjednosti u koji građani mogu da daju novac.