Centralna banka Kosova

Na osnovu statistike Centralne banke Kosova, na Kosovo je tokom ove godine, završno sa septembrom poslato 916,2 miliona eura iz dijaspore.

Najveći iznos doznaka zabilježen je u avgustu, kada je iz dijaspore na Kosovo stiglo 131,6 miliona eura.

Doznake iz dijaspore su bile značajne i tokom septembra i iznosile su oko 114,2 miliona eura.

U odnosu na prethodnu, odnosno 2021. godinu, iznos doznaka ove godine povećan je za 54,4 miliona eura.

Prema izvještaju, najviše novca uplaćeno je iz Njemačke, 38 odsto, a slijede Švicarska sa 17,9 odsto, zatim SAD sa 8,4 odsto i Austrija 5,4 odsto.