Povećanje inflacije

Ekonomista Milazim Abazi izjavio je da ekonomska kriza u kojoj se nalazi Kosovo tera građane da uzimaju kredite, dok ekonomista Besnik Avdijaj poziva građane da novac ne drže u bankama, već da ga troše kreativno, jer, prema njegovim riječima, vremenom gubi na vrednosti, prenosi Reporteri.

"Kriza tera građane da uzima kredite, u vrijeme povećane inflacije, krediti postaju potrebniji i jeftiniji, jer je kamata ovih dana manja od inflacije, zato ove godine imamo brži rast kredita. Dok su za osam mjeseci krediti povećani za 18,6 odsto, štednja je povećana za 11,8 odsto", rekao je Abazi.

Ekonomista Besnik Avdijaj rekao je da su razlozi za uštedu novca posljedica ekonomske krize kroz koju zemlja prolazi.

Prema njegovim riječima, za to vrijeme građani su skloni da svoje troškove usmere samo na potrebnu robu.

"Povećan je broj depozita u komercijalnim bankama na Kosovu, gdje više od dvije trećine ovih depozita pripada građanima, ostatak se raspoređuje između finansijskih i nefinansijskih institucija, odnosno preduzeća, banaka. To je pokazatelj da građani štede novac. Razlozi štednje vezani su i za krizu kroz koju prolaze, jer građani u vremenima ekonomskog propadanja teže usmeravaju potrošnju sa nepotrebnih dobara na vanredne situacije", rekao je Avdijaj.

S druge strane, kako navodi, zaduživanje je donekle povećano, ali uglavnom od strane preduzeća, i to uglavnom kod komercijalnih banaka.

"U ovom vremenu krize, vrlo mali broj preduzeća dobija kredite za nove investicije", rekao je Avdijaj.

Avdijaj je pozvao građane, a posebno mlade, da vide najbolje, najkreativnije načine da kapitalizuju tu vrednost, ma koliko malo ušteđevine imali.

"Ne držite novac u banci, činite banci uslugu u finansijskom sistemu, ali nemojte ga držati jer vremenom gubi vrednost. Pogledajte najbolje načine na koje možete da potrošite i povećajte vrednost onoga što imate", dodao je Avdijaj.

Što se tiče kamatne stope, Avdijaj je rekao da se one kreću u zavisnosti od propisa centralne banke, jer Kosovo nema svoju valutu koju izdaje.

"Kamatne stope, uglavnom u zemljama poput Kosova, mogu da se koriste kao instrumenti za smanjenje rasta inflacije, sa njihovim povećanjem se smanjuje promet novca na tržištu, jer se smanjuje i zaduživanje privrede i građana. To ih primorava da pronađu druge alternative koje se uglavnom odnose na njihovu sopstvenu štednju, bilo u smanjenju troškova za preduzeća. Pojedinci takođe razmišljaju na isti način, troše na ono bez čega ne mogu da žive", rekao je Avdijaj.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri