Sastanak 9. ili 10. novembra

Uoči druge rasprave Radne grupe za vize u Savjetu EU, češko predsjedništvo poslalo je "međuinstitucionalni dokument", koji uključuje zahtjev Francuske iznet na prvom sastanku, 13. oktobra, da liberalizacija viza za građane Kosova bude uslovljena stupanjem na snagu ETIAS sistema, prenosi RSE.

Francuska traži da stupanje na snagu eventualne odluke o liberalizaciji viza za Kosovo bude uslovljeno jačanjem Evropskog sistema za informisanje i odobravanje putovanja (ETIAS).

Radio Slobodna Evropa je imao uvid u ovaj dokument, koji je osnova za razgovore koji će se održati 9. ili 10. novembra, na narednom sastanku Radne grupe za vize Savjeta Evropske unije.

Izmjenjeni prijedlog sadrži uslovljavanje stupanja na snagu vizne liberalizacije "efikasnim pokretanjem ETIAS sistema", kao i zahtjeve da Kosovo zaključi sporazume o repatrijaciji sa tim zemljama EU sa kojom do sada nema takvih sporazuma, kao i da svoju viznu politiku dalje prilagodi politici Evropske unije.

"Ukidanje viza će se primjenjivati samo na nosioce biometrijskih pasoša izdatih u skladu sa standardima Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO) i neće biti primjenjeno do efektivnog početka rada Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS)", je nova formulacija u poslednjem nacrtu teksta predloga odluke o liberalizaciji viza za Kosovo.

Digitalni sistem, ETIAS, ima za cilj da evidentira posetioce koji ulaze izvan EU u zonu slobodnog kretanja, Šengen zone.

"Kosovo je napravilo značajan napredak u svim blokovima mape puta za vizu, kao što su bezbjednost dokumenata, upravljanje granicom i migracijama, uključujući azil, javni red i bezbjednost, osnovna prava u vezi sa slobodom kretanja. Da bi se obezbjedilo dobro upravljanje migracijama i bezbjednošću, Kosovo treba da teži daljem prilagođavanju svoje vizne politike politici Evropske unije", navodi se u ovoj tački.

Na narednom sastanku radne grupe za vize, predstavnici zemalja članica razgovaraće o novim prijedlozima, kao i o stavovima koje su dotične zemlje iznele u pisanoj formi nakon posljednjeg sastanka.

Diplomate u Briselu tvrde da bi većina zemalja više voljela da se vizna liberalizacija obavi bez dodatnih uslova, ali priznaju da se sada čini da je jedna od pravih opcija prelazna faza između odluke o liberalizaciji i njenog stupanja na snagu.

Francuska je na prvom sastanku radne grupe tražila da liberalizacija bude uslovljena stupanjem na snagu ETIAS sistema, ali je veliki broj zemalja i Evropska komisija to nazvali "nepotrebnim" jer stupanje na snagu ne zavisi od Kosova i da li je Kosovo ispunilo sve kriterijume. Bilo je izvještaja da su ga podržale još najmanje četiri zemlje: Švedska, Belgija, Holandija i Španija.

Puno stupanje na snagu ETIAS-a je nekoliko puta odlagano, a novi rok za puno korišćenje je novembar sljedeće godine.

Evropska komisija je još 2018. godine potvrdila da je Kosovo ispunilo sve uslove potrebne za slobodno kretanje, ali su pojedini lideri bloka više puta izražavali rezerve u pogledu slobodnog kretanja Kosovara.

Češka, koja predsjedava Evropskim savetom do kraja 2022. godine, više puta je rekla da se nada da će riješiti pitanje liberalizacije viza za Kosovo tokom svog mandata.

Izvor: RSE