Potvrde o registraciji vozila

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova potpisalo je 10. oktobra ugovor vrijedan 189.000 eura za nabavku potvrda o registraciji vozila.

Ugovor na 36 mjeseci povjeren je grupi ekonomskih operatora "Kosovo Information Technology“ i "Demax Holograms PLC“. Potpisan je oko sedam mjeseci nakon njegovog pokretanja.

Očekuje se da na osnovu ovog ugovora MUP bude snabdjeven sa ukupno 900.000 potvrda o registraciji vozila, po cijeni od 0,21 euro po komadu.

Za otvoreni tender u martu ove godine, MUP je koristio otvoreni postupak nabavke, a kriterijum za dodelu ugovora bila je najniža cijena.

MUP je za ovu nabavku procijenio iznos od 198.000 eura, ali je ugovor potpisan za oko devet hiljada eura jeftinije.

Podsjetimo, Vlada Kosova je u petak, tri dana uoči isteka roka (31. oktobar), odlučila da po fazama vrši primjenu svoje odluke o preregistraciji.