Važe 24 sata

Ministarstvo industrije, preduzetništva i trgovine objavilo je maksimalne tržišne cijene naftnih derivata.

Prema podacima, cijena dizela danas je za cent jeftinija.

U skladu sa članom 5 – Administrativnog uputstva o regulisanju cijena naftnih derivata i obnovljivih goriva, maksimalna dozvoljena cijena benzina danas je 1,40 eura po litru, dizela 1,73 eura, a gasa 0,72 eura.

Određene cijene važe 24 sata, počev od 10 časova danas.