Na veoma visokom nivou

Profesor Musa Limani je rekao da bi se privukla ulaganja stranih investitora na Kosovu treba prije svega ispuniti nekoliko uslova, a to su stabilna politička situacija, redovno snabdjevanje električnom energijom i borba protiv korupcije, prenosi Ekonomija onlajn.

"Kosovo ima šta da ponudi stranim investitorima i albanskoj dijaspori, ali da bi privukla strane investitore, Vlada mora da ispuni određene uslove i preduslove, a to su stabilna politička situacija, redovno snabdjevanje električnom energijom, borba protiv korupcije i zloupotreba, koja je na veoma visokom nivou", rekao je Limani.

Dodaje da se strane investicije ne mogu privući samo političkim izjavama, već se moraju preduzeti konkretne mjere kako bi Kosovo napredovalo u tom pogledu.

"Strane investicije donose svoj kapital i napreduju na Kosovu izgradnjom novih kapaciteta i na taj način povećavaju broj zaposlenih, zatim donose novu tehnologiju, donose inovacije u poslovnom liderstvu, omogućavaju integraciju kosovske privrede u međunarodne integracione procese, osiguravaju tržišta", rekao je.

Ekonomista Jakup Belaka smatra da je uzrok nedostatka stranih investicija u posljednje dvije godine pandemija, visoka inflacija i još neki razlozi, dodajući da su strane investicije među najvažnijim komponentama ekonomskog razvoja.

"Da su te investicije bile u strateškim sektorima privrede koji stvaraju zapošljavanje, onda bi to bilo dobrodošlo. Evo još jednog elementa koji je uticao na poslednje dvije-tri godine, bila je pandemija, pa visoka inflacija, da bi bilo stranih investicija, moraju se napraviti promjene u fiskalnoj i monetarnoj politici. U vrijeme inflacije, u vrijeme ekonomske krize, fiskalna politika je bila potrebnija, smanjenje poreskih stopa, obezbjeđenje parcela, obezbjeđivanje pravne infrastrukture i drugi uslovi za privlačenje stranih investitora. Sa stranim investicijama, privreda Kosova je otvorena", kaže Belaka.

Izvor: Kosovo Online/Ekonomia Online