Uvoz iz Iraka

Carina Kosova zaplijenila je skoro 65.000 litara falsifikovanog soka "Coca-Cola" porijeklom iz Iraka, koji može da bude rizičan po zdravlje ljudi.

Kako je saopštila, Carina Kosova je maksimalno posvećena borbi protiv falsifikata i piraterije.

"Kao rezultat sprovođenja prava intelektualne svojine, prilikom pregleda robe na granici, zaustavljena je roba sa žigom 'Coca-Cola' pod sumnjom da je falsifikat. Nakon potvrde nosioca prava da je roba falsifikat, Carina Kosova je zaplijenila robu u količini od 64.350 litara, sa žigom 'Coca-Cola' porijeklom iz Iraka. Prema važećim zakonskim odredbama, nije dozvoljeno da falsifikovana roba bude puštena u slobodan promet, pa će oduzeta roba biti predmet odlaganja“, navodi se u saopštenju Carine Kosova.

Roba koja krši prava intelektualne svojine u većini slučajeva predstavlja rizik po zdravlje građana, a efikasno sprovođenje prava intelektualne svojine pozitivno utiče na zaštitu zdravlja i javne bezbjednosti.