Švicarska, Njemačka...

Švicarska i Njemačka su omiljene destinacije građana Kosova. U trenutku kada je proces ukidanja viznog režima ušao u završnu fazu, Radio Slobodna Evropa je građane Kosova, iz različitih zajednica, pitao gdje bi najprije otputovali.