Vlada Kosova još nije izvršila isplatu plata za mjesec septembar nastavnicima koji su štrajkovali.

Mimoza Kusari-Lila, koja je šefica parlamentarne skupine vladajuće stranke, Pokreta Vetëvendosje, dala je negativne signale u vezi s pitanjem plata štrajkačima.

Ona je nakon sjednice Predsjedništva Skupštine rekla da "Zakon o štrajku pravilno definiše naknadu ili nenaknadu za one koji su dio štrajka", rekla je.

Nakon toga je i glasnogovornik Vlade Kosova Përparim Kryeziu potvrdio da su "radnicima koji su otišli na posao i izvršili svoje obaveze već isplaćene plate za mjesec septembar" i dodao da "mjesečna plata je naknada za rad. U slučaju štrajka, ovo pitanje je definirano u Zakonu o štrajku".

Ona je nakon sjednice Predsjedništva Skupštine rekla da "štrajk određuje naknadu ili ne onima koji štrajkaju, njima se ne nadoknađuju dani u štrajku", rekla je.

No, šta kaže Zakon o štrajku?

Član 18. Zakona o štrajku u 3 paragrafa reguliše zakonitost štrajka:

Za vrijeme štrajka obustavljaju se obaveze koje proizlaze iz Ugovora o radu, Udaljavanje sa posla zbog jednog zakonitog štrajka je nevažeć, prema stavu 2 ovoga člana, ova odredba se ne primenjuje kada zapošleni, tokom štrajka, vrši jedan akt koji je suprotno zakonu. Paragraf 1. koji govori o obustavljanju obaveza iz Ugovora o radu posvećen je radniku koji štrajkuje. Dakle, štrajkač obustavlja obaveze iz ugovora, što je i smisao štrajka.Nadalje, u izmjeni/dopuni zakona dodan je dio koji govori o „pravu na isplatu“ dovodeći ga u vezu s prestankom obaveza iz Ugovora o radu.Ističemo da su odlukom Saveza nezavisnih sindikata Kosova od 25. avgusta u štrajk stupili prosvjetni radnici i radnici državne uprave.

Nakon punih pet sedmica bez postizanja dogovora s Vladom Kosova, donesena je odluka o prekidu štrajka.