Savjet građanima

Ministrica ekonomije Artane Rizvanolli govorila je danas u Skupštini Kosova gdje je obrazložila odluku Vlade Kosova da produži hitne mjere za snbdjevanje energijom.

Kazala je da je Vlada poduzela neke mjere kako bi riješila ovu situaciju, a dala je i nekoliko savjeta građanima.

Kazala je da građani trebaju izolirati svoje kuće prije nego što zahladi, a naglasila je da treba promijeniti i način grijanja, kako se ne bi grijali na struju.

"Izolirajte kuće prije nego što zahladi. Promijeniti način grijanja”, rekla je ministarka Rizvanolli.