Nastava da počne 3. oktobra

Ujedinjeni sindikat obrazovanja, nauke i tehnologije saopštio je da traži mišljenje članstva o obustavi štrajka u prosveti.

U saopštenju se saopštava da Štrajkački savjet Ujedinjenog sindikata obrazovanja, nauke i tehnologije (SBAShK), na osnovu kolektivnog ugovora i po zakonu o štrajku, a analizirajući dosadašnji tok štrajka, traži mišljenje štrajkačkog članstva od vrtića do univerziteta u vezi sa idejom da se štrajk obustavi najkasnije do januara 2023. godine i da se štrajkači vrate u nastavu od 3. oktobra 2022. godine, piše portal Indeksonline.

„Kao rezultat izostanka istinskog socijalnog dijaloga, iskreni zahtjev Savjeta roditelja da nastavnici budu uz djecu i da počne školska godina, da se spreči uticaj predstavnika vlasti sa agendom podjele školskih kolektiva i naše sumnje da je štrajk potreban Vladi da zadrži pažnju javnosti prema štrajku“, kaže se u saopštenju SBAShK-a.

Potpuno pismo:

U današnje vrijeme nastavnici su gaženi, narušeno im je dostojanstvo, a istorijski su poznati po svojoj požrtvovanosti godinama. Nastavnici su to zlostavljanje doživjeli 90-ih godina, a njihova koža još pamti autoritarne stavove i sistematsko nasilje u cilju potčinjavanja obrazovnog sistema. Od kraja rata, tokom proteklih mjesec dana, prvi put je da su nastavnici doživjeli istu situaciju. Umanjite dostojanstvo nastavnika i imaćete pokorne ljude bez kritičkog mišljenja.

Ljuta vlast je nastavila sa gaženjem nastavnika, nazivajući nas ne samo nepismenim već i „rasprodanim“ neprijateljskim agendama, pa čak i oruđa opozicionih partija, što je patetičan i infantilan pokušaj. Vlada je pokazala da ne daje prioritet razvoju obrazovanja kroz kvalitetan i dostojanstven angažman nastavnika.

Kao rezultat izostanka istinskog socijalnog dijaloga, iskrena molba savjeta roditelja da nastavnici budu uz djecu i da počne školska godina, kako bi se sprečio uticaj vladinih eksponenata sa agendom podjele školskih kolektiva, kao i naša sumnja da je štrajk Vladi potreban da zadrži pažnju javnosti na štrajku. Vidjevši da nakon svih naših napora da vodimo istinski dijalog i pronađemo rješenja za legitimne zahtjeve, Vlada nastavlja sa pogrešnim pristupom i nakon angažovanja ljudi sa autoritetom i dolaska generalnog direktora Unije prosvetnih sindikata Evrope (ETUCE) ) koji je bio glas štrajkača i izneo zahtjeve u ime 11 miliona kolega iz cijele Evrope da se realizuju legitimni zahtjevi štrajkača.

Polazeći od toga, Štrajkački savjet SBAShK-a, na osnovu kolektivnog ugovora i zakona o štrajku, i analizirajući dosadašnji tok štrajka, traži mišljenje štrajkačkog članstva, od vrtića do univerziteta, u vezi sa idejom obustavu štrajka najkasnije do januara 2023. i da se štrajkači vrate u nastavu od 3. oktobra 2022. godine.

SBAShK će nastaviti svoje napore da vrati dostojanstvo nastavnika kroz socijalni dijalog sa vladom kako bi se ispunili osnovni uslovi:

1) dodatna podrška zaradama do primjene Zakona o platama i prema privrednom rastu, uključujući stopu inflacije;

2) izmena i dopuna Zakona br. 04/L 131 o penzijskim šemama koje finansira država, da se ukloni kriterijum od 15 godina doprinosa,

3) završetak izmene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju