Blokada

Bivši premijer Kosova Avdullah Hoti rekao je da Kurtijeva vlada osim što nije realizovala sopstvene kapitalne projekte, ometala je opštine na dva načina.

"Zahtjevi opština za prenos i prenamjenu vlastitih sredstava mjesecima čekaju na odobrenje Ministarstva finansija, gubeći ljetnje dane kada je optimalno vrijeme za realizaciju kapitalnih projekata Kada su zahtjevi odobreni, kasno je da se provedu procedure nabavke i ti projekti realizuju u toku godine. Prema zakonu, isključivo je pravo opština da odlučuju za šta će koristiti sopstvene prihode. Zahtjevi za prenos ličnih prihoda odobravaju se prema formalnim pravnim procedurama i ne podležu diskreciji ministra finansija", rekao je Hoti.

Dodao je da je Vlada dugo držala u blokadi Tijelo za razmatranje nabavki, blokirajući mnoge kapitalne projekte za koje je bilo pritužbi. Ovo je dodatno odložilo implementaciju centralnih i lokalnih kapitalnih projekata.

"Kapitalna potrošnja na centralnom nivou je na najnižim nivoima svih vremena od 9 odsto. U međuvremenu, danas u Peći, Vlada traži od gradonačelnika da izvrše pritisak na kompanije da rade na terenu za projekte koji pripadaju opštinama", kaže Hoti.

Izvor: Kosovo Online