Povećanje potražnje

Vlada Kosova usvojila je odluku o nastavku važenja hitnih mjera snabdjevanja električnom energijom.

Cilj produženja tih mera, kako je saopšteno poslije sjednice Vlade, je da se "stanje u potpunosti normalizuje na nivou potrebnog obima i trajanja".

U saopštenju Vlade je navedeno da je do produženja mjera došlo zbog povećanja potražnje za energentima i nestabilnog snabdjevanja električnom energijom.

Naveno je da je "nedostatak energije rezultat starosti sadašnjih proizvodnih kapaciteta, djelimičnih ulaganja u taj sektor i kontinuiranog povećanja potrošnje“.

"Ovo nameće hitnu potrebu produženja mjera za 30 dana, zbog potreba koje mogu nastati kao posljedica međunarodne energetske krize“, navodi se u odluci.

Posljednju odluku o hitnim mjerama snabdjevanja električnom energijom Vlada je donijela početkom avgusta, a nekoliko dana kasnije, Skupština Kosova ih je odobrila.

I današnju odluku Vlade trebalo bi da potvrdi parlament.

Te mjere, između ostalog, obuhvataju podršku građanima u cilju obezbjeđenja grijanja tokom zime i zabranu korišćenja električne energije za rudarenje kriptovaluta.

Tu spada i podrška operatoru prenosnog i tržišnog sistema da preduzme radnje u cilju održavanja bezbjednosti sistema električne energije, kao i mjere za uštedu potrošnje struje svih institucija.